เปิดยอดจับกุมผู้เกี่ยวข้องลักลอบจุดไฟเผาป่า 140 ราย

2024-04-22 21:11:21

เปิดยอดจับกุมผู้เกี่ยวข้องลักลอบจุดไฟเผาป่า 140 ราย

Advertisement

กรมอุทยานแห่งชาติฯเปิดยอดจับกุมผู้เกี่ยวข้องลักลอบจุดไฟเผาป่า 140 ราย  พื้นที่เสียหาย 1,840 ไร่  จนท.บาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน 13 ราย

เมื่อวันที่ 22 เม.ย.67 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตามข้อสั่งการนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 เม.ย.67 ที่มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานทหาร ในพื้นที่ระดมกำลังในการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งจับกุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับผู้ที่ลักลอบเผาป่าทุกกรณี รวมถึงข้อสั่งการของพล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ปฏิบัติงานภายใต้ความแม่นยำ รวดเร็ว ทันท่วงที มีประสิทธิภาพโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ยกระดับมาตรการที่เข้มงวดปิดป่าห้ามบุคคลเข้าพื้นที่ป้าอนุรักษ์ เมื่อมีสถานการณ์รุนแรงให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดโดยยกระดับการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่าเผาจริง จับจริง

สถานการณ์จนถึงปัจจุบันในขณะนี้ พบจุดความร้อนสะสมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั่วประเทศรวม 41,874 จุด เมื่อเทียบสถานการณ์จุดความร้อนระหว่างปีพ.ศ. 2567 กับปีพ.ศ 2566 พบว่ามีจุดความร้อนลดลงจากปีที่แล้วคิดเป็น 39.03% อย่างไรก็ตามกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ยกระดับมาตรการเข้มงวด ด้วยการปิดป่าห้ามบุคคลเข้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีสถานการณ์รุนแรง ให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด มีการปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 135 แห่ง โดยแบ่งเป็นอุทยานแห่งชาติ จำนวน 72 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 34 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 14 แห่ง และวนอุทยาน จำนวน 15 แห่ง

ล่าสุด ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติฯได้บังคับใช้กฎหมายด้วยการยกระดับการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ลักลอบจุดไฟเผาป่า ปรากฏสถิติคดีการลักลอบเผาป่า จำนวน 53 คดี ผู้กระทำผิด จำนวน 3 ราย คดีล่าสัตว์ป่าเกี่ยวเนื่องกับการเผาป่า จำนวน 123 คดี ผู้กระทำผิด จำนวน 113 ราย คดีเก็บหาของป่าเกี่ยวเนื่องกับการเผาป่า จำนวน 15 คดี ผู้กระทำผิด จำนวน 24 ราย รวมจับกุมผู้ทำผิดแล้ว จำนวน 140 ราย พื้นที่เสียหาย 1,840 ไร่ ในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่ ซึ่งบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานดับไฟป่า จนถึงปัจจุบันรวม จำนวน 13 ราย โดยแบ่งเป็นประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน จำนวน 7 ราย Heat stroke จำนวน 2 ราย สำลักควัน จำนวน 2 ราย ถูกไฟลวก จำนวน 1 ราย และถูกงูกัด 1 ราย

นายอรรถพล กล่าวว่า  ได้มีการกำชับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้นทั้งทางเท้า และโดยยานพาหนะ โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเกิดการเผาไหม้ป่าไปแล้ว ให้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเข้าพื้นที่ป่าอย่างเข้มงวดเด็ดขาดทุกราย ยกเว้นในพื้นที่เส้นทางสัญจรหลัก ซึ่งราษฎรใช้ในการเดินทางเข้า-ออก โดยเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสำรวจถือครองไว้ตาม พรบ.อุทยานแห่งชาติ และพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562