เทสลาทยอยเลิกจ้าง "พนักงาน" ทั่วโลกมากกว่า 10%

2024-04-17 10:10:07

เทสลาทยอยเลิกจ้าง "พนักงาน" ทั่วโลกมากกว่า 10%

Advertisement

ซานฟรานซิสโก, 16 เม.ย. (ซินหัว) — เทสลา (Tesla) กำลังเลิกจ้างพนักงานทั่วโลก “มากกว่าร้อยละ 10” เพื่อตัดลดต้นทุนและเพิ่มพูนผลิตภาพ โดยอีเมลภายในที่อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลา ส่งถึงพนักงานระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวมุ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตระยะถัดไป หลังจากการเติบโตที่ผ่านมานำสู่ความซ้ำซ้อนของตำแหน่งงานในบางด้าน

มัสก์กล่าวว่ามีการพิจารณาทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำการตัดสินใจอันยากลำบากในการลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลงมากกว่าร้อยละ 10 โดยความพยายามนี้จะช่วยให้เทสลามีความคล่องตัว สร้างสรรค์สิ่งใหม่ และมุ่งมั่นสู่การเติบโตระยะถัดไป

การเลิกจ้างพนักงานครั้งนี้ที่จะส่งผลกระทบกับพนักงานมากกว่า 14,000 คน เกิดขึ้นหลังจากเทสลารายงานยอดจำหน่ายลดลงครั้งแรกในรอบสามปีเมื่อเทียบปีต่อปี พร้อมกับเผยว่าการเติบโตของยอดจำหน่ายในปี 2024 อาจ “ลดลงอย่างชัดเจน” จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 50 ในแต่ละปี