“แอนโทเนีย โพซิ้ว” ได้รับแต่งตั้งเป็น “นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 และเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย“

2024-04-14 14:10:04

“แอนโทเนีย โพซิ้ว” ได้รับแต่งตั้งเป็น “นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 และเป็นทูตวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย“

Advertisement

ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมแสดง “ ตำนานนางสงกรานต์” เปิดงานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานครภูษาผ้าลายอย่าง นำความงามของงานหัตถศิปล์ของชาติสองแขนง คือ งานเครื่องทอง และงานกรองดอกไม้สด มาผสานเป็นชุดที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ ในชุด ”สุวรรณาสุมามาลย์“ โดยชุดนี้มีความโดดเด่นด้วยเครื่องประดับทองคำแท้ ประดับด้วยเพชรและอัญมณีแท้ซึ่งเป็นงานทองคำสกุลช่างทองหลวง สกุลช่างเพชรบุรี รวมรวมฝีมือช่างชำนาญการมากฝีมือ ในการรังสรรค์ผลงานนี้ รวมน้ำหนักทองและอัญมณี มากกว่าหนึ่งร้อยบาท มูลค่ารวมผลงานถึง 15 ล้าน เพิ่มความงดงามอ่อนหวาน ด้วยงานกรองดอกไม้ที่เป็นงานฝีมืออีกแขนงของไทย ร้อยเรียงเป็น มาลัยครุย สวมประดับเป็นสังวาลย์ดอกไม้ และรัดต้นแขนดอกไม้สดเป็นพาหุรัด ทั้งยังใส่เกี้ยวรัดผมดอกไม้สดอย่างงดงาม

ชุดนี้ได้แรงบันดาลใจจาก สตรีสูงศักดิ์ในสมัยอยุธยา นุ่งผ้าเขียนลายทอง “ลายสีทันดร” เป็นการนำผ้าลายอย่างมาเขียนทับด้วยยางมะเดื่อแล้วปิดทองคำเปลวแท้ทั้งผืน มูลค่าแปดแสนบาท ห่มผ้าสะพักทอดิ้นทองนำเข้าจากอินเดีย ห่มสไบแพรลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีเขียว ทำผมอย่างสตรีโบราณ เรียกว่า “โองโขดง” คือการมัดมวยเกล้าสองพับ เป็นเอกลักษณ์ ของสตรีในสมัยนั้นด้วยความยิ่งใหญ่ของงานมหาสงกรานต์นี้ จึงเกิดเป็นชุดที่งดงาม มูลค่าชุดรวมหลายสิบล้านบาท ทั้งยังเปี่ยมด้วยคุณค่าและความภาคภูมิใจของผู้ออกแบบและช่างฝีมือ ที่จะส่งเสริมให้ชุดไทยเผยแพร่สู่สายตาคนทั่วโลก

มาลัยครุยประดับและงานดอกไม้สด โดย จามจุรีสตูดิโอ