​โฆษกรัฐบาลแจ้งคนไทยในอิสราเอลปฏิบัติตามคำสั่งท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

2024-04-14 13:19:38

  ​โฆษกรัฐบาลแจ้งคนไทยในอิสราเอลปฏิบัติตามคำสั่งท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

Advertisement

 
​โฆษกรัฐบาลแจ้งคนไทยในอิสราเอลปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล คำสั่งทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.67 นายชัย วัชรงค์ โฆษกระจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำหรับคนไทยในอิสราเอล โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ แจ้งแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.67 เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 15 เม.ย.67 เวลา 23.00 น. ดังนี้

1. ห้ามมีการชุมนุมมากกว่า 1000 คนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและปิดสถาบันการศึกษา

2. ในพื้นที่สู้รบห้ามชุมนุมมากกว่า 30 คน

3. สถานที่ทำงานเปิดได้เฉพาะที่มีห้องหลบภัย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ประกาศปิดน่านฟ้าและงดเที่ยวบินทั้งหมดตั้งแต่เวลา 00.30 น. ของวันที่ 14 เม.ย.67 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศของแต่ละท้องที่หากต้องการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดติดต่อ +972546368150 +972503673195

"ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลอิสราเอล เพื่อความปลอดภัย ติดตามการประชาสัมพันธ์ คำสั่งทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และระมัดระวังตนเอง รวมทั้ง หาข้อมูลเพื่อติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองกรณีประสบกับเหตุการณ์ไม่คาดคิด" นายชัย กล่าว