กรมควบคุมโรคเตือนห้ามจำหน่ายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

2024-04-14 12:34:59

กรมควบคุมโรคเตือนห้ามจำหน่ายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนร้านค้าห้ามจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี หลังพบเยาวชนดื่มสุรา ขับรถเกิดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.67 นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บในช่วงเทศกาล กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูลสะสมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 วัน ในวันที่ 11 - 12 เม.ย.67 พบจำนวนผู้ขับขี่ดื่มขับจำนวน 947 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.88 ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งหมด และในจำนวนนี้พบผู้กระทำผิดดื่มแล้วขับ เป็นเยาวชนอายุน้อยกว่า 20 ปี ถึง 73 ราย ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลที่เยาวชนไทยเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ซึ่งอาจพิการหรือสูญเสียชีวิตได สงกรานต์นี้ ขอให้ทุกคนช่วยกัน หากดื่มต้องไม่ขับ และผู้ขาย ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่จำหน่ายสุราให้กับเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่จำหน่ายสุราแก่ผู้มึนเมาจนครองสติไม่ได้ ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงไม่จำหน่ายในสถานที่และเวลาที่ห้ามขาย ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ด้าน  นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บภาพรวมทั่วประเทศ พบผู้ใช้รถใช้ถนนดื่มแล้วขับทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 - 04.00 น. ซึ่งปัจจุบันกฎหมายเมาแล้วขับมีการเพิ่มโทษให้กับผู้กระทำความผิดในข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา สำหรับการกระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท หากทำผิดซ้ำข้อหา “เมาแล้วขับ” ภายใน 2 ปี นับแต่วันกระทำผิดครั้งแรก เพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท ซึ่งศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอ และจะถูกพักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และหากเมาแล้วขับทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ เสียชีวิต มีโทษสูงสุด 10 ปี ปรับ 200,000 บาท และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที กรมควบคุมโรค ขอส่งความห่วงใย อยากเห็นคนไทยเดินทางปลอดภัยและมีสุขภาพดี จึงขอให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ขับขี่ยานพาหนะด้วยตนเอง พร้อมมอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ทั้ง 12 เขต สุ่มตรวจการกระทำผิดกฎหมาย ทั้งการขายสุราในสถานที่ห้ามขาย สำรวจร้านค้าในชุมชนที่ขายสุราในเวลาห้ามขาย และให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกตรวจเตือน/ตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีพบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และมีการดื่มสุรา จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนและดำเนินคดีไปถึงผู้ขาย หากประชาชนพบเห็นผู้กระทำผิดกฎหมาย ให้โทรศัพท์แจ้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0-2590-3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชม.