โฆษก ทส. เผย "พัชรวาท" หารือ ตร.ปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ

2024-04-13 09:28:25

โฆษก ทส. เผย "พัชรวาท" หารือ ตร.ปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ

Advertisement

โฆษก ทส. เผย "พัชรวาท" เร่งหารือ ตร.สอบสวนกลางพิทักษ์ปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายการเมือง) เปิดเผยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วย รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พล.ต.ท อภิรัติ นิยมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อหารือความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)

โดยที่ประชุมได้หารือประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ดังนี้ 1. การถ่ายโอนภารกิจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ สืบเนื่องจาก กตร.มีมติให้ถ่ายโอนภารกิจทั้งหมดของ บก.ปทส. ให้ ทส. รับไปดำเนินการ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยืนยันว่า ยังไม่มีความพร้อมรับภารกิจงานด้าน "การสอบสวน" มาดำเนินการ เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมและบุคลากรด้านการสืบสวน

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำหนังสือยืนยันความเห็นดังกล่าวให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบต่อไป 2.ความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ บช.ก.โดย บช.ก.พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านป้องกันปราบปราม และข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ประชุมเสนอให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจะมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อประสานการปฏิบัติต่อไป

"พล.ต.อ.พัชรวาท ให้ความสำคัญกับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและยุติธรรมกับทุกฝ่าย ดังนั้นต้องมีการเร่งประสานหารือ เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติอย่างยั่งยืน"น.ส.บุณณดา กล่าว