ลาวเล็งเร่งพัฒนา "ระบบขนส่ง" ให้ทันสมัย เอื้อขับเคลื่อนการเติบโต

2024-04-12 16:20:38

ลาวเล็งเร่งพัฒนา "ระบบขนส่ง" ให้ทันสมัย เอื้อขับเคลื่อนการเติบโต

Advertisement

เวียงจันทน์, 12 เม.ย. (ซินหัว) — สอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาว เรียกร้องภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในประเทศให้ทันสมัย และดึงเอาศักยภาพที่ได้จากเครือข่ายทางรถไฟออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

สอนไซกล่าวในที่ประชุมเกี่ยวกับโยธาธิการและการขนส่งของลาวเมื่อวันอังคาร (9 เม.ย.) ว่าการขนส่งและโลจิสติกส์เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเครื่องมือสร้างรายได้ที่สำคัญ พร้อมเรียกร้องกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของลาวบำรุงรักษาท้องถนนสาธารณะให้คงทนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทาง

สอนไซเสริมว่าทางรถไฟจีน-ลาวเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว และเรียกร้องให้มีการพัฒนาระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่บูรณาการเข้ากับทางรถไฟจีน-ลาว เพื่อเพิ่มบทบาทของทางรถไฟสายนี้ต่อไป