"หมอช้าง" เปิดบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปสงกรานต์

2024-04-12 15:15:11

 "หมอช้าง" เปิดบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปสงกรานต์

Advertisement

"หมอช้าง" เปิดบทสวดสรงน้ำพระพุทธรูปในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.67 เพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา  เปิดบทสวดสำหรับสรงน้ำพระพุทธรูปในเทศกาลสงกรานต์มาฝาก ดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

"ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวาระตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต" 

คำกล่าวสรงน้ำพระพุทธรูป 

"อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง"


ขอบคุณเพจ หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา