ประกาศ มท.ยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 ทางบก-ทางเรือ

2024-04-12 08:52:13

ประกาศ มท.ยกเว้นยื่นแบบ ตม.6 ทางบก-ทางเรือ

Advertisement

 
โฆษก มท. ระบุราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ มท.ยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 ณ ด่านทางบก 8 ด่าน  ทางเรือสำราญ 8 ด่าน   15 เม.ย. – 15 ต.ค. 67 เพิ่มความสะดวกนักเดินทาง กระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจประเทศ

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.67  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านมาตรการต่างๆ และการอำนวยความสะดวก ณ จุดบริการต่างๆ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวให้เกิดความคล่องตัวและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 67 ได้เห็นชอบในหลักการการขอยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองที่กำหนด เป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 15 เม.ย. – 15 ต.ค. 67 เพื่อเป็นการลดความแออัดบริเวณหน้าด่าน และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวยิ่งขึ้น

โฆษก มท. กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านกฎหมายโดยออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาใน หรือ ออกไปนอกราชอาณาจักร (ตม.6) ให้ทันตามกรอบเวลาที่รัฐบาลกำหนดและได้นำเรียน นายเศรษฐา ทวีสิน นายยกรัฐมนตรี ทราบถึงการดำเนินการแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดในวันที่ 11 เม.ย.67 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวแล้ว และจะเริ่มมีผลบังคับระหว่างวันที่ 15 เม.ย. - 15 ต.ค. 67 ต่อไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ จะอนุญาตให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรตามช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก ทั้งสิ้น 8 ด่าน ได้รับการยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 ประกอบด้วย (1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ จ.สระแก้ว (2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เฉพาะช่องทางอนุญาตเส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร (3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย จ.หนองคาย เฉพาะช่องทางอนุญาตเส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และช่องทางอนุญาตเส้นทางคมนาคมทางรถไฟ จากพรมแดนถึงบริเวณเขตสถานีรถไฟหนองคาย (4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน จ.เชียงราย เฉพาะช่องทางอนุญาตเส้นทางคมนาคมทางบกจากพรมแดนถึงที่ตั้งด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน (5) ด่านตรวจคนเมืองปาดังเบซาร์ จ.สงขลา (6) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จ.สงขลา (7) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ (8) ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง จ.ยะลาบริเวณอ่าวหน้าทอน

โฆษก มท. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังได้ยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 สำหรับคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาใน หรือ ออกไปนอกราชอาณาจักรโดยเรือสำราญและกีฬา (เรือยอร์ซ) ทั้งสิ้น 8 ด่าน ได้แก่ (1) ด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา จ.ชลบุรี (2) ด่านตรวจคนเข้าเมืองศรีราชา จ.ชลบุรี (3) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสีชัง จังหวัดชลบุรี (4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง (5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต (6) ด่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ จ.กระบี่ (7) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และ (8) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เฉพาะช่องทางอนุญาตทำเลจอดเรือ

"ประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อยกเว้นการยื่นแบบ ตม.6 ดังกล่าว จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. - 15 ต.ค. 67 ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมั่นใจว่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยลดความแออัดหน้าด่าน อำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทาง กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้พิจารณาถึงมิติของความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติด้วย โดยระหว่างดำเนินมาตรการหน่วยงานความมั่นคงจะมีการติดตามผลกระทบในด้านต่างๆและพิจารณามาตรการที่เหมาะสมต่อไป"น.ส.ไตรศุลี กล่าว