กทม.ตรวจสุขภาพคนงานเก็บกากแคดเมียม

2024-04-11 16:43:22

กทม.ตรวจสุขภาพคนงานเก็บกากแคดเมียม

Advertisement

กทม.จับมือกรมควบคุมโรคตรวจสุขภาพคนงานเก็บกากแคดเมียมย่านบางซื่อแล้ว

เมื่อวันที่  11 เม.ย.67 กทม. โดย ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง สำนักอนามัย ร่วมกับกรมควบคุมโรค จัดทีมสอบสวนโรคพร้อมตรวจสุขภาพ เลือด และปัสสาวะของคนงานในโรงเก็บของเก่าที่ค้นพบกากแคดเมียมในย่านบางซื่อ โดยมี รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สถาบันป้องกันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง ร่วมคณะตรวจเยี่ยม

สำหรับโรงงานดังกล่าวมีคนงานอยู่ จำนวน 12คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับสารอันตราย จึงมีการซักประวัติ โอกาสในการสัมผัสสารอันตราย พฤติกรรมในที่ทำงานและความใกล้ชิดกับคนรอบข้าง พร้อมตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อหาสารปนเปื้อน ซึ่งช่วงบ่ายวันนี้มีคนงานมาตรวจสุขภาพแล้วทั้ง 12 คน ส่วนอีก 10 คนที่เหลือซึ่งเป็นโรงงานใกล้เคียงไม่สะดวกมาตรวจที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ทาง กทม.จึงได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปตรวจให้ที่โรงงานให้ครบถ้วนต่อไป

สำหรับบริเวณโรงงานดังกล่าวไม่มีบ้านเรือนที่พักอาศัยของประชาชน แต่ภายในซอยเดียวกันเป็นที่จอดรถขยะของ กทม. ซึ่งมีคนงานผ่านเข้าออกทุกวัน ถึงแม้ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิด แต่เพื่อความมั่นใจจึงให้คนงาน จำนวน 17 คน มาตรวจคัดกรองสุขภาพด้วย

ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษ และกรมควบคุมโรคได้มีการเข้ามาเก็บตัวอย่างน้ำ ดิน และฝุ่น ภายในโรงงาน รวมทั้งบริเวณโดยรอบรัศมี 100 เมตร 200 เมตร และจะเก็บเพิ่มเติมในเส้นทางที่รถขนส่งกากสารเคมีเข้ามาในระยะ 500 เมตร เพื่อสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้น จากการตรวจน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเสีย ในเบื้องต้นยังไม่พบสารปนเปื้อน ส่วนผลการตรวจดินคาดว่าจะทราบเย็นวันที่ 11 เม.ย.