ภาวะขาดน้ำ ผู้สูงอายุต้องระวัง

2024-04-11 13:34:09

ภาวะขาดน้ำ ผู้สูงอายุต้องระวัง

Advertisement

ภาวะขาดน้ำ ผู้สูงอายุต้องระวัง

ภาวะขาดน้ำ (dehydration) คือ ภาวะที่เสียสมดุลของน้ำในร่างกาย โดยเปรียบเทียบระหว่างปริมาณน้ำที่ร่างกายได้รับเข้ากับการขับน้ำออกจากร่างกาย ผลกระทบจากการขาดน้ำในร่างกายจะทำให้ ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น มีอาการคอแห้ง หิวน้ำ และปัสสาวะออกมาเป็นสีเข้ม โดยภาวะขาดน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัย แต่ควรระมัดระวังและดูแลเป็นพิเศษในวัยผู้สูงอายุ

ทำไมจึงต้องระมัดระวังภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ ?

เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่สภาพร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงทำให้อาการและอาการแสดงของภาวะขาดน้ำไม่ชัดเจนเหมือนในวัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุมักจะมีความรู้สึกกระหายน้ำลดลงหรือไม่มีเลยทั้งที่มีภาวะขาดน้ำเกิดขึ้นในร่างกาย รวมถึงสภาพร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงจากโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ในวัยสูงอายุ เช่น ภาวะสมองเสื่อมทำให้ความสามารถในการดูแลตนเองลดลง อาจลืมดื่มน้ำระหว่างวันทำให้ไม่ได้รับน้ำได้อย่างเพียงพอ รวมไปถึงการได้รับยารักษาโรคประจำตัวต่าง ๆ เช่น ยาขับปัสสาวะ อาจทำให้ร่างกายเกิดการเสียน้ำมากกว่าปกติได้

สาเหตุของภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ

-ดื่มน้ำน้อยเกินไป

-ปัสสาวะออกมากเกินไป

-การสูญเสียน้ำจากโรคบางอย่าง เช่น ผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ที่มีอาการอาเจียนและท้องเสีย

-การสูญเสียน้ำผ่านทางบาดแผลที่ผิวหนัง เช่น แผลจากไฟไหม้ หรือผู้ป่วยที่มีการหลุดลอกของผิวหนังปริมาณมาก

-เหงื่อออกมากเกินไป เช่น ผู้ป่วยที่เป็นไข้หรือผู้ที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานาน ๆ

อาการของภาวะขาดน้ำ

อาการที่ไม่รุนแรง

-หิวน้ำมาก

-ตาแห้ง

-ปากแห้ง

-ผิวแห้ง

-วิงเวียนศีรษะ อ่อนเพลีย

-ปวดศีรษะ

อาการที่มีความรุนแรง

-ความดันเลือดต่ำ

-หอบ หายใจเร็ว และหัวใจเต้นเร็ว

-ผิวหนังแห้ง ขาดความยืดหยุ่น

-ซึม สับสน สูญเสียการรับรู้

-ปัสสาวะเป็นสีเข้ม

-ปัสสาวะออกน้อยผิดปกติ

ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะขาดน้ำ

-โรคลมแดด และโรคตะคริวแดด

-เกิดอาการช็อก เนื่องจากความดันเลือดต่ำ และออกซิเจนในร่างกายลดต่ำลง       

-เกิดอาการชัก จากเกลือแร่ผิดปกติทำให้กล้ามเนื้อมีการหดตัว 

-หมดสติ

-ไตมีความผิดปกติ เช่น ภาวะไตวายเฉียบพลัน

เวลาไหนไม่ควรดื่มน้ำเยอะ

-ใกล้ถึงเวลารับประทานอาหาร

-หลังรับประทานอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารมื้อเย็น

-ก่อนนอน

ควรดื่มน้ำเวลาไหน

-ตื่นนอน

-ทยอยดื่มเรื่อย ๆ ในระหว่างวันโดยไม่ต้องรอให้รู้สึกหิวน้ำ

-การรักษาภาวะขาดน้ำด้วยตนเอง

-ให้ดื่มน้ำสะอาด และดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ที่เหมาะสม

-หยุดทำกิจกรรมที่จะทำให้มีการสูญเสียน้ำเพิ่มขึ้น และหาพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกในการพักผ่อน

-ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้น ให้สบายตัว

-ไม่ควรดื่มน้ำอัดลม หรือน้ำที่มีน้ำตาลสูง

การป้องกันภาวะขาดน้ำ

-ในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้ของการจำกัดน้ำ หากออกกำลังกายกลางแจ้ง หรือทำกิจกรรมหนัก ๆ ควรดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8-12 แก้ว

-ใส่เสื้อผ้าสบาย ๆ สามารถระบายความร้อนได้ดี

-พักผ่อนในสถานที่ที่มีอากาศเย็นสบายและถ่ายเทความร้อนได้สะดวก 

-หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

-หากมีอาการวิงเวียนศีรษะ อุณหภูมิในร่างกายร้อนมาก หรือเหนื่อยผิดปกติ ในขณะทำกิจกรรมหนัก ๆ หรือออกกำลังกาย ควรหยุดพักทำกิจกรรมนั้น ๆ

ภาวะขาดน้ำเป็นอีกหนึ่งอาการที่ผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ดูแลต้องคอยระมัดระวัง และหมั่นสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในช่วงที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัด หากมีอาการผิดปกติไม่สามารถรักษาให้ดีขึ้นด้วยตัวเองควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรักษาต่อไป

ในช่วงฤดูร้อน ผู้สูงอายุควรระมัดระวังภาวะขาดน้ำ โดยการจัดหาน้ำดื่มไม่ให้ห่างตัว หาที่พักอากาศเย็นสบาย จัดหาเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี และให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ กาแฟ น้ำหวาน อีกทั้งหากพบว่าผู้สูงอายุมีอาการผิดปกติ เช่น เป็นตะคริว อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นเร็ว ควรรีบพาไปพบแพทย์โดยทันที

ผศ.พญ.อรพิชญา ศรีวรรโณภาส 

สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล