ลาวมุ่งลดอัตรา "ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" หลังครองสถิติสูงสุดในอาเซียน

2024-04-11 12:05:54

ลาวมุ่งลดอัตรา "ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" หลังครองสถิติสูงสุดในอาเซียน

Advertisement

เวียงจันทน์, 10 เม.ย. (ซินหัว) — รัฐบาลลาวแสดงความมุ่งมั่นตัดลดอัตราการแต่งงานในวัยเด็กและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่แตะระดับสูงของประเทศ หลังจากลาวเป็นประเทศที่มีอัตราดังกล่าวสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน โดยผู้หญิงลาวร้อยละ 30.5 แต่งงานก่อนอายุ 18 ปี และร้อยละ 17.4 มีลูกคนแรกก่อนอายุ 18 ปี

รายงาน “เข้าใจวิถีทางการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : ผลการวิจัยจากสปป. ลาว” ซึ่งรัฐบาลลาวร่วมจัดทำกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ (UNICEF) ถือเป็นก้าวสำคัญของการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นผ่านการวิจัยและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน

รัฐบาลลาวมุ่งมั่นจะแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการแต่งงานในวัยเด็กผ่านยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและการช่วยเหลือแทรกแซงตามหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยข้อมูลเชิงลึกจากรายงานฉบับข้างต้นจะช่วยชี้นำความพยายามของรัฐบาลลาวในการสร้างอนาคตที่ดีและสดใสของชาวลาวรุ่นใหม่

รายงานฉบับนี้บ่งชี้วิถีทางการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พร้อมนำเสนอนโยบายที่เหมาะสมและข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาอันสลับซับซ้อนนี้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นย้ำความจำเป็นของการเข้าถึงข้อมูลและการบริการด้านสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง