ภาวะสมองน้อยฝ่อ

2024-04-10 17:40:04

ภาวะสมองน้อยฝ่อ

Advertisement

ภาวะสมองน้อยฝ่อ

นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะสมองน้อยฝ่อ เกิดได้จากหลายสาเหตุ มีทั้งที่สามารถรักษาได้และยังไม่พบวิธีการรักษา กระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาให้พบสาเหตุ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งสาเหตุที่พบได้แก่ ภาวะฝ่อจากความเสื่อม (Degeneration) ภาวะฝ่อจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ (Immune-mediated) ภาวะฝ่อจากยาหรือสารต่าง ๆ (Drug-induced) ภาวะฝ่อไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic) แต่ในทางปฏิบัติเราไม่สามารถตรวจจนพบสาเหตุได้ทั้งหมด บางครั้งต้องอาศัยการตรวจติดตาม การลองให้การรักษาและติดตามผลลัพธ์

ด้าน นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์  ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า ลักษณะอาการของผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของการทรงตัว ไม่ว่าจะเป็นในขณะอยู่กับที่หรือขณะมีการเคลื่อนไหว รวมถึงลักษณะของเสียงพูดที่จะมียืดยานสลับกับรวบคำที่ผิดปกติไป โดยลักษณะทั้งหมดจะมองดูคล้ายกับการเคลื่อนไหวและการพูดของคนเมา โดยอาการทั้งหมดจะไม่แตกต่างกันถึงแม้จะเกิดจากคนละสาเหตุ สิ่งที่จะช่วยในการวินิจฉัยแยกโรค จึงอาศัยจากลักษณะและอาการร่วมอย่างอื่น ๆ เช่น ระยะเวลาในการเกิดและการดำเนินโรค อาการร่วมอื่น ๆ ยาหรือสารเคมีที่ใช้หรือสัมผัสเป็นประจำ เป็นต้น ตัวโรคสามารถให้การวินิจฉัยได้จากการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการถ่ายภาพเอกซเรย์สมอง เพื่อยืนยันการวินิจฉัย หลังจากนั้นจึงจะจะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยการตรวจเลือดและน้ำไขสันหลัง ในกรณีที่สงสัยสาเหตุจากภาวะความผิดปกติทางภูมิคุ้มกัน เพราะเป็นเพียงสาเหตุเดียวที่พอจะมีวิธีการหยุดยั้งหรือทุเลาอาการฝ่อได้ ด้วยการให้ยากดภูมิคุ้มกัน