กองสารนิเทศรณรงค์สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย

2024-04-10 17:39:38

กองสารนิเทศรณรงค์สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย

Advertisement

กองสารนิเทศ ตร. ร่วมรณรงค์ สงกรานต์ขับขี่ปลอดภัย เมาไม่ขับ จัดทำสปอตรณรงค์ ชุด "สงกรานต์ดีๆ อย่าให้มีแค่ปีกลาย"

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67  พล.ต.ต.หญิง สมพร พูลเกษม ผู้บังคับการกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)  เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวินัยการใช้รถใช้ถนน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดสำคัญและเป็นเทศกาลของครอบครัว มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อกลับไปหาครอบครัว หรือไปรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นจำนวนมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยที่สุด จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจำนวนมาก สาเหตุหลักเกิดจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอ ขับรถในขณะที่ร่างกายไม่มีความพร้อม ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ชำนาญเส้นทาง ขาดวินัยในการขับขี่ และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

กองสารนิเทศจึงได้จัดทำสปอตรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ชุด "สกรานต์ดีๆ อย่าให้มีแค่ปีกลาย"  เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และรณรงค์ส่งเสริมให้เพิ่มความระมัดระวัง ที่สำคัญคือ "เมาไม่ขับ" เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน โดยประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารมวลชน สื่อโซเชียล สื่อประชาสัมพันธ์ภายในสถานีรถไฟกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ สถานีรถไฟฟ้า และภายในขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จออัจฉริยะบริเวณทางแยก และป้อมจราจร

ผู้บังคับการกองสารนิเทศ กล่าวว่า จากเนื้อหาในคลิปที่สื่อออกไปนี้ ทางกองสารนิเทศเชื่อว่าจะเป็นช่องทางหรือสื่อหนึ่งที่จะสามารถเตือนสติให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางได้อย่างปลอดภัย