"สมชัย"ชี้ "ดิจิทัล วอลเล็ต" ยังฝันต่อไป

2024-04-10 17:12:02

 "สมชัย"ชี้ "ดิจิทัล วอลเล็ต" ยังฝันต่อไป

Advertisement

"สมชัย"ชี้ "ดิจิทัล วอลเล็ต" ยังฝันต่อไป ฟังดูวังเวง ไม่ต่างจากเดิม

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.67 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึง โครงการดิจิทัลวอลเล็ต งบประมาณ 500,000 ล้านบาทว่า วันนี้ยังฝันต่อ เพราะแหล่งที่มาของงบประมาณ มาจาก 3 แหล่ง คือ กู้เพิ่มจากงบประมาณปี2568 จำนวน 1.5 แสนล้าน กู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จำนวน 1.75 แสนล้าน และจากเงินเหลือจ่ายส่วนราชการและงบกลาง ปี 67อีก 1.75 แสนล้าน ส่วนงบประมาณปี 68 คือเงินกู้ใน พ.ร.บ.งบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ซึ่ง พ.ร.บ.งบประมาณปี68 ยังอยู่ระหว่างการจัดทำ

นายสมชัย กล่าวต่อว่า เงินกู้จาก ธ.ก.ส.เป็นการใช้นโยบายกึ่งการคลัง โดยให้รัฐวิสาหกิจจ่ายเงินไปก่อน รัฐบาลต้องใช้คืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง ไม่ตอบผู้สื่อข่าวว่า ดอกเบี้ยเท่าไรแล้วจะใช้คืนในกี่ปี สำหรับเงินเหลือจ่ายจากส่วนราชการและจากงบกลางปี 67จะมีจริงหรือไม่ ต้องรอถึงเดือน ก.ย.นี้ ถึงจะรู้  การแถลงวันนี้ บอกว่าประชาชนจะใช้เงินได้จริงในเดือน ต.ค.67 แต่ต้องซื้อกับร้านค้าย่อยในอำเภอ โดยร้านค้าย่อยต้องออกเงินซื้อสินค้ามาก่อน เมื่อร้านได้เงินดิจิทัลมาแล้ว ไม่สามารถนำมาเบิกเงินสดจากรัฐได้ แต่ต้องไปซื้อจากร้านค้าใหญ่ มาทดแทนสินค้าเดิม ร้านค้าใหญ่ได้เงินดิจิทัลแล้วจึงมาเบิกจากรัฐได้ ฟังดูวังเวง ไม่ต่างจากเดิม