จีนเตรียมสร้างเขตนำร่องปฏิรูปการศึกษา "เด็กพิเศษ"

2024-04-10 15:05:51

จีนเตรียมสร้างเขตนำร่องปฏิรูปการศึกษา "เด็กพิเศษ"

Advertisement

ปักกิ่ง, 10 เม.ย. (ซินหัว) — จีนเตรียมสร้างเขตนำร่องทั่วประเทศด้วยเป้าหมายปฏิรูปการศึกษาของเด็กพิเศษ รวมถึงพัฒนาการศึกษาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง โดยเขตนำร่องเหล่านี้จะมอบการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีแก่นักเรียนผู้ทุพพลภาพทุกคน และยกระดับการจัดหาและดูแลบุคลากรครูผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น

หนังสือเวียนจากกระทรวงศึกษาธิการของจีนระบุว่าโครงการปฏิรูปนี้จะบุกเบิกแนวทางการสร้างระบบการศึกษาของเด็กพิเศษที่มีการประสานงานและทำงานร่วมกัน ซึ่งครอบคลุมทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมต้นขึ้นไป รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินแก่การศึกษาดังกล่าวด้วยนโยบายจัดสรรงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ดียิ่งขึ้น

นอกจากนั้นโครงการปฏิรูปนี้จะขยายการบริการทางการศึกษาของเด็กพิเศษเพื่อเพิ่มอัตราความครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการสร้างโรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กออทิสติก พร้อมกับดำเนินการวิจัยและโครงการนำร่องที่เกี่ยวข้องการศึกษาของเด็กออทิสติก เด็กพิการซ้ำซ้อน หรือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

ขณะเดียวกันโครงการปฏิรูปนี้จะพยายามปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการสร้างทรัพยากรดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กพิเศษ โดยหน่วยงานด้านการศึกษาระดับอำเภอหรือเมืองทั่วจีนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ได้