สวน "ต้นแพร์โบราณ" ในซานตง เก่าแก่ 300 ปี มากกว่า 5 พันต้น

2024-04-10 11:45:21

สวน "ต้นแพร์โบราณ" ในซานตง เก่าแก่ 300 ปี มากกว่า 5 พันต้น

Advertisement

เหวยฟาง, 9 เม.ย. (ซินหัว) — นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมและเพลิดเพลินกับมวลหมู่ดอกแพร์บานกลางสวนต้นแพร์โบราณ ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาโป๋ลู่ในเมืองเหวยฟาง มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน โดยสวนต้นแพร์โบราณแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่บนภูเขามากกว่า 2,000 หมู่ (ราว 800 ไร่) และมีต้นแพร์อายุมากกว่า 300 ปี เป็นจำนวนมากกว่า 5,000 ต้น









(บันทึกภาพวันที่ 9 เม.ย. 2024)