นายกฯเผยรัฐบาลยกระดับปฏิบัติการแก้ PM2.5 ผ่าน 9 มาตรการ

2024-04-09 12:11:06

นายกฯเผยรัฐบาลยกระดับปฏิบัติการแก้ PM2.5 ผ่าน 9 มาตรการ

Advertisement

นายกฯเผยรัฐบาลยกระดับปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5  โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานผ่าน 9 มาตรการ  

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.67 นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง โพสต์ข้อความผ่านเพจ  เศรษฐา ทวีสิน - Srettha Thavisin ระบุว่า ประชุม ครม. วันนี้ รัฐบาลได้ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤต ประจำปี 2567 โดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกันในการทำงาน ผ่าน 9 มาตรการ ครับ

มาตรการที่ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยทหารในพื้นที่ ระดมกำลังในการลาดตระเวนพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งจับกุมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กับผู้ที่ลักลอบเผาป่าทุกกรณี

มาตรการที่ 2 กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำกับดูแลกวดขัน บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจอย่างเคร่งครัด

มาตรการที่ 3 ให้ กระทรวงมหาดไทย สั่งการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดชุดปฏิบัติการเฝ้าระวัง ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผา

มาตรการที่ 4 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และให้ประกาศ Work From Home (WFH) ตามความจำเป็น เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการที่ 5 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาตัดสิทธิการได้รับความช่วยเหลือชดเชยต่าง ๆ จากภาครัฐ หากตรวจพบว่ามีการเผาในพื้นที่เกษตรของตนเอง

มาตรการที่ 6 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มความถี่การปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละออง โดยเร่งด่วน และร่วมงานกับหน่วยงานความมั่นคง ในการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ให้เพียงพอ เพื่อช่วยเหลือในการดับไฟป่า

มาตรการที่ 7 ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดชุดเคลื่อนที่ ลงเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึง ทันที และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแก่กลุ่มเสี่ยง

มาตรการที่ 8 ให้สำนักงบประมาณ พิจารณาสนับสนุนงบกลางให้แก่จังหวัดให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงสถานการณ์วิกฤต ปี 2567 ตามความเหมาะสม และจำเป็นเร่งด่วน

มาตรการที่ 9 กรณีหมอกควันข้ามแดน ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ ยกระดับการร่วมมือ และเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ อีกด้วยนอกเหนือจากประเทศกัมพูชาที่ยังมีการเผาป่าอยู่มาก เช่น พม่า และลาว ให้มีการลดการเผาป่าอย่างทันที ตั้ง KPI ที่ชัดเจน

โดยในช่วงบ่ายวันนี้ จะมีการประชุมบูรณาการการทำงานกำจัดไฟป่าของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรฯ เป็นประธาน และผมจะติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดต่อไปครับ

ขอบคุณเพจ เศรษฐา ทวีสิน - Srettha Thavisin