กต.แจงเที่ยวบินเมียนมาลงจอดแม่สอดด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

2024-04-09 09:39:55

กต.แจงเที่ยวบินเมียนมาลงจอดแม่สอดด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม

Advertisement

กต.แจงเที่ยวบินจากเมียนมาลงจอดท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอดด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม  

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.67 ที่ผ่านมา ที่กระทรวงการต่างประเทศ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ และรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงรายงานข่าวที่ว่าเครื่องบินของเมียนมา มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด จ.ตาก เพื่อรับทหารเมียนมาที่มอบตัวกับฝ่ายกองกำลังเคเอ็นยู กลับไปยังประเทศเมียนมา ว่า ตามที่ปรากฏข่าวการอนุมัติเที่ยวบินพิเศษของสายการบินเมียนมาลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ที่ผ่านมานั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงว่า ทางกระทรวงฯ ได้รับคำขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 เม.ย. 2567 ขอรับการอนุมัติให้เครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 3 เที่ยว สำหรับวันที่ 7, 8 และ 9 เม.ย. 2567 เส้นทางย่างกุ้ง-แม่สอด เพื่อขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของ

นายธนวัต กล่าวอีกว่า หลังจากทางกระทรวงฯ ได้รับคำขอดังกล่าว และคำนึงถึงสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วน และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการอพยพบุคลากรของเมียนมาพร้อมครอบครัวไปยังพื้นที่ปลอดภัย จึงมีการตัดสินใจในระดับรัฐบาล ที่จะอนุมัติคำขอของฝ่ายเมียนมาด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม ต่อมา สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือทุกฝ่ายในเมียนมาตามหลักมนุษยธรรมและไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยหน่วยงานด้านความมั่นคงมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการ หากเกิดกรณีที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือมีผู้ขออพยพข้ามแดนมายังฝั่งไทย โดยไม่อนุญาตให้มีการนำอาวุธจากฝ่ายใดๆ เข้ามาฝั่งไทย 

นายธนวัต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2567 ได้มีเที่ยวบิน 1 เที่ยวบินจากเมียนมา มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด ตามคำขอ และได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วในวันเดียวกัน แต่ล่าสุด ฝ่ายเมียนมาแจ้งขอยกเลิก 2 เที่ยวบินที่เหลือสำหรับวันที่ 8 และ 9 เม.ย. 2567 แล้ว อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองเมียวดี และมีความพร้อมจะดำเนินการที่จำเป็นเพื่อรักษาสถานการณ์ความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย และในวันที่ 9 เม.ย. นี้ จะมีการประชุมหารือที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการของไทยต่อไป