"พัชรวาท" สั่งหน่วยงาน ทส.เร่งแก้ PM2.5 ภาคเหนือ

2024-04-08 15:24:07

"พัชรวาท" สั่งหน่วยงาน ทส.เร่งแก้ PM2.5 ภาคเหนือ

Advertisement


"พัชรวาท" สั่งหน่วยงาน ทส.ภาคเหนือ เร่งแก้ไขปัญหา PM2.5 ดูแลสุขภาพประชาชน

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า  และฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมามีค่าสูง พบจุดความร้อนเป็นจำนวนมากและสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รับทราบปัญหาด้วยความเป็นห่วงใย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ภาคเหนือของ ทส. ควบคุมแหล่งกำเนิด และประสานกับจังหวัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนอย่างเข้มงวด อาทิ การปิดป่า การดับไฟให้รวดเร็ว การควบคุมคนเข้าไปในพื้นที่ป่า การบังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบตรวจจับควันดำ การ work from home ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้รายงาน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  เพื่อรับทราบสถานการณ์และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงได้มีข้อสั่งการต่อหน่วยงานรับผิดชอบทุกหน่วยงานกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ใช้คำสั่ง Single Command ในการจัดการในพื้นที่ตนเอง นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ห่วงใยและเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างใกล้ชิด รัฐบาลจะเร่งควบคุมการปฏิบัติการให้สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ลดลงโดยเร็ว