"พิพัฒน์" เจรจาโรงแรมดุสิตธานีเกียวโตรับเพิ่มแรงงานไทย

2024-04-08 15:04:02

"พิพัฒน์" เจรจาโรงแรมดุสิตธานีเกียวโตรับเพิ่มแรงงานไทย

Advertisement

"พิพัฒน์" เจรจาโรงแรมดุสิตธานี เกียวโต ผลักดันแรงงานไทยไปทำงานเพิ่ม

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.67 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.แรงงาน พร้อมด้วย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  น.ส.สดุดี กิตติสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น และคณะ เข้าพบ ผู้บริหารโรงแรมดุสิตธานี  จ.เกียวโต เพื่อหารือความร่วมมือในการรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรของโรงแรมดุสิตธานี จ.เกียวโต โดยมี นายมาโคโตะ ยามาชิตะ (Mr.Makoto Yamashita) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดุสิตธานี จังหวัดเกียวโต นายอัครพงศ์ เฉลิมนนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง ณ โรงแรมดุสิตธานี จ.เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้มาพบกับท่านมาโคโตะ ยามาชิตะ ผู้บริหารของโรงแรมดุสิตธานี จ.เกียวโต  และขอขอบคุณที่ท่านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และทราบว่าทางผู้บริหารมีความสนใจและตั้งใจที่จะรับแรงงานไทยเข้ามาทำงานที่โรงแรมดุสิตธานี  จ.เกียวโต  แห่งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการและการต้อนรับแบบไทย ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทดุสิตธานี ที่ประเทศไทยได้ยื่นขอวีซ่าให้กับพนักงานหลายคนเพื่อให้มาทำงานที่โรงแรมดุสิตธานี จ.เกียวโต  แต่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าทำให้ประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ ในส่วนของกระทรวงแรงงานของไทยเอง เรามีสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่นที่คอยให้ความร่วมมือในการสนับสนุนประสานงาน ให้คำปรึกษา และแนะนำการดำเนินการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แรงงานไทยสามารถเดินทางมาทำงานในญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น

นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า  จากการหารือทราบว่า ผู้บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีได้ให้ความสนใจจะจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค แรงงานไทยมาทำงานที่โรงแรมดุสิตธานี จ.เกียวโต  ซึ่งผู้บริหารกลุ่มบริษัทดุสิตธานีได้เดินทางไปศึกษาดูงานการฝึกอบรมก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นในสถานภาพการพำนักผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงาน 14 ปทุมธานี และเมื่อเดือน ก.พ.67 ที่ผ่านมา ทราบว่า โรงแรมดุสิตธานี จ.เกียวโต  ได้ลงนามในสัญญากับองค์กร IM Japan แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทย โดยกรมการจัดหางานจัดส่งผ่านองค์กร IM Japan ซึ่งเริ่มทยอยจัดส่งชุดแรก จำนวน 3 รายก่อน จากนั้นจะขยายโควตาการจัดส่งเพิ่มขึ้นต่อไป

“ผมขอขอบคุณผู้บริหารของโรงแรมดุสิตธานี จ.เกียวโต  ที่เปิดโอกาสให้ได้มาพบปะพูดคุยและที่สำคัญให้ความสนใจในการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทย รวมทั้งขอให้พิจารณาเพิ่มการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค แรงงานทักษะเฉพาะชาวไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวและบริการ อาทิ ตำแหน่งพนักงานแปรรูปอาหาร ทำขนมปัง ปรุงอาหาร พนักงานโรงแรม ล่าม เป็นต้น ซึ่งจากการพูดคุยกับนายจ้างส่วนใหญ่ก็มีความพึงพอใจและชื่นชมผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคชาวไทยที่มีความขยันหมั่นเพียร เชื่อฟังคำสั่ง มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีน้ำใจ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถหลากหลาย ผลจากการหารือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือในการเปิดตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศต่อไป” นายพิพัฒน์ กล่าวและว่า  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก  จะไปฝึกงานในประเภทอุตสาหกรรมภาคการผลิต ภาคท่องเที่ยวและบริการ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างการฝึก เมื่อฝึกจบจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทยอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยกรมการจัดหางานจัดส่งผ่านองค์กร IM Japan สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9428 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน