รมต.จีนชี้รถ EV จากจีน ได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ใช่เพราะเงินอุดหนุน

2024-04-08 16:00:31

รมต.จีนชี้รถ EV จากจีน ได้เปรียบในการแข่งขัน ไม่ใช่เพราะเงินอุดหนุน

Advertisement

ปารีส, 8 เม.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันอาทิตย์ (7 เม.ย.) หวังเหวินเทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของจีน กล่าวว่าการพัฒนาอันรวดเร็วของกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของจีนเป็นผลจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ระบบห่วงโซ่อุปทานที่มีเสถียรภาพ และการแข่งขันในตลาดอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ใช่เงินอุดหนุน ดังนั้นคำกล่าวหา "กำลังการผลิตล้นเกิน" จากสหรัฐฯ และยุโรปจึงไม่มีมูล

หวัง ซึ่งเดินทางเยือนกรุงปารีสของฝรั่งเศส กล่าวว่าการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของจีนมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำทั่วโลกอย่างมาก และรัฐบาลจีนจะสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการในการคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมายอย่างจริงจัง

ยามเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนจากภายนอก กลุ่มผู้ประกอบการควรเพิ่มพูนขีดความสามารถภายใน ยึดมั่นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ เสริมสร้างการจัดการความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มผู้ประกอบการของจีนควรกระชับความร่วมมือกับผู้ประกอบการท้องถิ่น แสวงหาการพัฒนาร่วมกัน พร้อมมีส่วนร่วมและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

อนึ่ง คณะผู้แทนจากหอการค้าแห่งประเทศจีนประจำสหภาพยุโรป และกลุ่มผู้ประกอบการมากกว่า 10 ราย อาทิ จี๋ลี่ (Geely) เอสเอไอซี (SAIC) บีวายดี (BYD) และซีเอทีแอล (CATL) ได้เข้าร่วมการประชุมที่มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกระบวนของกลุ่มผู้ประกอบการจีนและกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างจีนและยุโรปในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า

ผู้เข้าร่วมประชุมแจกแจงการลงทุนและการดำเนินงานในยุโรป รวมถึงการรับมือกับการสอบสวนเพื่อต่อต้านเงินอุดหนุนของสหภาพยุโรป โดยพวกเขาแสดงคำมั่นจะเดินหน้าส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยึดมั่นการเปิดกว้างและความร่วมมือ ดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรม รับมือกับข้อขัดแย้งทางการค้าอย่างจริงจัง และสร้างผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ผ่านความร่วมมือเชิงปฏิบัติกับหุ้นส่วนในยุโรป


(แฟ้มภาพซินหัว : สายการประกอบของจีเอซี ไอออน บริษัทยานยนต์พลังงานใหม่ในเครือจีเอซี กรุ๊ป ในนครกว่างโจว มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 24 ก.พ. 2023)