นายกฯ สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

2024-04-08 13:19:37

นายกฯ สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

Advertisement


 นายกฯ สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสตรวจราชการ

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 8 เม.ย.67 ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  ต.คลัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลในการลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.นครศรีธรรมราช โดยเมื่อนายกฯ เดินทางถึงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ได้จุดธูป เทียน สักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและผูกผ้า 3 สี โดยมีพราหมณ์เป็นเจ้าพิธี

สำหรับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานหลักเมือง ประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมืองซึ่งออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่า ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลัง ถือเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่า ศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ พ.ศ. 2542 องค์เสาหลักเมืองทาด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอดเหลืองอันเป็นภูเขาลูกหนึ่ง ในทิวเขานครศรีธรรมราช ส่วนบนของเสาเป็นรูปจตุคามรามเทพ (สี่พักตร์)