ยธ.ร่วมกับสุราษฎร์ธานีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้

2024-04-06 14:52:40

ยธ.ร่วมกับสุราษฎร์ธานีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้

Advertisement


ยธ. ร่วมกับ จ.สุราษฎร์ธานี  จัดโครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 3 มีลูกหนี้มาลงทะเบียนแก้ไขหนี้นับพันคน

เมื่อเวลา 11.00 น วันนี้ 6 เม.ย.67 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ  พ.ต.อ. ทวี  สอดส่อง  รมว.ยุติธรรม พร้อมด้วย  น.ส.เอมอร เสียงใหญ่ อธิบดีกรมบังคับคดี นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการเปิด โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ  จ.สุราษฎร์ธานี ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ที่โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งตั้งแต่ในช่วงเช้า มีประชาชน ลูกหนี้ ทั้งในและนอกระบบโดยเฉพาะลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามาลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ นับพันคน


รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ประกาศไว้กับรัฐสภา ตั้งแต่ วันแถลงนโยบาย ซึ่งขณะนี้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม ได้มีส่วนสำคัญ ในการแก้ไขปัญหา ด้านการไกล่เกลี่ยหนี้สิน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเสริมสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งก่อนฟ้องและหลังมีคำพิพากษาคดี โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สถาบันการเงิน ทั้งในกำกับของรัฐและเอกชน ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ ที่มาร่วมกัน ให้คำปรึกษา และดำเนินการไกล่เกลี่ยหนี้ ให้กับลูกหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ โดยที่ผ่านมา การดำเนินโครงการนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากประชาชน ซึ่งกระทรวงยุติธรรมวางเป้าหมายที่จะจัด โครงการให้ครบ ทุกจังหวัดและบางจังหวัด อาจจะเพิ่มรอบ มากกว่า 1 ครั้ง เพื่อให้การแก้ไขปัญหา มีความทั่วถึง กับประชาชน


สำหรับ โครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม  ครั้งที่ 3 ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ในภาคเช้ามีผู้ลงทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการแล้วกว่า 1,100 คน ซึ่งเป็นลูกหนี้ กยศ.ประมาณ 900 ราย และอีก 150 คน เป็นลูกหนี้สถาบันการเงิน โดยเฉพาะ ลูกหนี้เช่าซื้อ และลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี อีกประมาณ 60 คน และยังมีลูกหนี้อีกจำนวนมากที่ อยู่ระหว่างลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ โดยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เยี่ยมพบปะ กับลูกหนี้ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยได้พูดคุยกับลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากธนาคารออมสินในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ จากมูลหนี้ทั้งหมดกว่า 1 ล้านบาท เหลือเพียงเงินต้น 400,000 บาทโดยลดดอกเบี้ยทั้งหมดให้ ซึ่งทำให้ลูกหนี้รายดังกล่าวดีใจมาก จากนั้นได้พบปะกับลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยเน้นย้ำว่า ขณะนี้รัฐบาลและกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้พยายามหามาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนั้นลูกหนี้เอง ก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการชำระหนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม