รมว.สธ.สั่งการเฝ้าระวังปัญหาจากแคดเนียม

2024-04-06 14:19:42

รมว.สธ.สั่งการเฝ้าระวังปัญหาจากแคดเนียม

Advertisement

รมว.สธ.สั่งการเฝ้าระวังปัญหาจากแคดเนียม พร้อมช่วยให้ประชาชนเข้าใจและป้องกันแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด ชี้อาจไม่ใช่ปัญหาเฉียบพลันเพียงอย่างเดียวแต่เกิดปัญหาต่อสุขภาพอย่างเรื้อรังได้

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.67  นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว  รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยประชาชน จ.สมุทรสาคร จากกรณีที่มีบริษัทแห่งหนึ่งใน จ.ตาก ได้ขายกากแร่สังกะสีและกากแร่แคดเมียมที่ฝังกลบใน จ.ตาก ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนนั้น จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพที่เกิดจากแคดเมียมทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง ทั้งพนักงานที่อยู่ในบริษัทและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสามารถป้องกันตนเองสังเกตอาการที่เกิดจากอันตรายของแคดเมียมได้ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและป้องกันแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเฉียบพลันและเรื้อรัง สำหรับลักษณะอาการหลังรับแคดเมียมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. อาการเฉียบพลัน กรณีหายใจเอาไอหรือฝุ่นของฝุ่นของแคดเมียมที่มีอยู่ในอากาศเข้าไปเป็นจำนวนมาก จะมีอาการ คือ เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ เจ็บหน้าอก เหงื่อออก สั่น กรณีเข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทานจะเกิดอาการคลื่นเหียน อาเจียน และท้องร่วงคล้ายอาหารเป็นพิษ 2. อาการเรื้อรัง เกิดจากการได้รับแคดเมียมจากการหายใจ รับประทาน หรือดูดซึมผ่านทางผิวหนังเป็นประจำ เมื่อแคดเมียมเข้าสู่ระบบการไหลเวียนของโลหิต แล้วจะไปทำลายปอดทำให้ปอดบวม ทำลายตับและไต แคดเมียมส่วนหนึ่งจะไปเคลือบอยู่ตามเหงือกและคอฟัน อาการเรื้อรังของโรคแพ้พิษสารแคดเมียม มีอาการเจ็บหัวเข่า ปวดตามกระดูกทั่วร่างกาย ปัสสาวะผิดปกติเนื่องจากไตถูกทำลาย กระดูก เปราะจนสันหลังทรุดหรืออาจมีการแตกหักได้ง่าย

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์โดยสถาบันอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้แก่ประชาชนที่ประสบเหตุและประชาชน ในพื้นที่ โดยรอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพที่ถูกต้อง โดยสามารถติดต่อประสานงานหรือขอข้อมูลได้ที่ 0-2517-4333