กทม. เผย 3 ประโยชน์หลังจ่ายหนี้ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรถไฟฟ้าสายสีเขียว

2024-04-05 17:35:03

กทม. เผย 3 ประโยชน์หลังจ่ายหนี้ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรถไฟฟ้าสายสีเขียว

Advertisement

กทม. เผย 3 ประโยชน์ หลังจ่ายหนี้ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รถไฟฟ้าสายสีเขียวกว่า 23,000 ล้าน 

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 67 นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีที่กรุงเทพมหานครได้มีการชำระหนี้งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล (E&M) ในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย 2 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ มูลค่ากว่า 23,312 ล้านบาท ว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการชำระแก่ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ตามที่สภากรุงเทพมหานครได้มีมติอนุมัติการรับโอนงานระบบฯ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.67  ต่อมา สภากรุงเทพมหานครได้มีมติอนุมัติข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวงเงิน 23,488,692,200 บาท และกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ. 2567 สำหรับการรับมอบทรัพย์สินระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายส่วนที่ 2 เพื่อความรอบคอบและเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นอกจากความรอบคอบและเหมาะสมในการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครแล้ว การใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ยังเกิดประโยชน์ต่อกรุงเทพมหานครอีกด้วย ได้แก่

1. กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอย่างสมบูรณ์ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ ป้องกันข้อพิพาทในอนาคต

2. อำนาจต่อรองในการบริหารจัดการการเดินรถกับคู่สัญญามากขึ้น เนื่องจากเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นหัวใจสำคัญของการเดินรถ

3. กรุงเทพมหานครสามารถประหยัดงบประมาณจากดอกเบี้ยในส่วนของค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลได้กว่าวันละ 3 ล้านบาท

"กรุงเทพมหานครขอยืนยันว่าได้ดำเนินการทุกอย่างด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดถือประโยชน์ของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ” โฆษกของ กทม. กล่าวตอนท้าย