ผู้บริหารฟอร์บเชิญนายกฯปาฐกถางาน Forbes Global CEO Conference

2024-04-05 17:28:13

 ผู้บริหารฟอร์บเชิญนายกฯปาฐกถางาน Forbes Global CEO Conference

Advertisement

 ผู้บริหารฟอร์บเชิญนายกฯ กล่าวปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference สัมมนาใหญ่ประจำปี ในช่วงเดือน พ.ย.ที่ กทม.

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.67 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสตีฟ ฟอร์บส์  ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารของบริษัท Forbes Media LLC เข้าเยี่ยมคารวะ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญจากการหารือ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีที่ได้พบกับนายสตีฟ ฟอร์บส์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยตอนนี้มุ่งหน้าแก้ไขปัญหาในประเทศ เพื่อประชาชนทั้งประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการดึงดูดการลงทุนเข้าประเทศตามที่ได้ทำมาตลอด ซึ่งนายสตีฟ ฟอร์บส์กล่าวว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนแม่เหล็กดึงดูดการลงทุนอยู่แล้ว ด้วยรัฐบาลที่มีศักยภาพ พยายามแก้ไขอุปสรรคการค้าการลงทุน และต้อนรับการลงทุน ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนถึงปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อม พลังงานสะอาด ค่าครองชีพที่สมเหตุสมผล คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษาที่รองรับ ระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และการสนับสนุนจาก BOI สามารถเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุนต่างชาติได้ รวมทั้งไทยเป็นกลางพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกประเทศ ซึ่งนายสตีฟ ฟอร์บส์กล่าวว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์ของเอเชีย (Switzerland of Asia)

ในโอกาสนี้ นายสตีฟ ฟอร์บส์กล่าวว่า ด้วยความเป็นผู้นำที่มีบทบาททันสมัย มีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้า พร้อมต่อสู้แก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมกล่าวปาฐกถาในงาน Forbes Global CEO Conference ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่จัดโดยนิตยสาร Forbes เป็นเวทีสำหรับนักธุรกิจรายใหญ่ทั่วโลก โดยในปีนี้ งาน Forbes Global CEO Conference ครั้งที่ 22 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2567 ที่กรุงเทพฯ คาดหวังว่าจะมีแขกเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 400 คน โดยหัวข้อหลักของงานฯ ปีนี้ “New Paradigms” เกิดจากแนวคิดว่าปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง ทั้งประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ การค้า ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ตลอดจนด้านพลังงานและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ในฐานะผู้นำต้องสร้างกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อก้าวไปข้างหน้า ให้อยู่รอด และเติบโตได้ โดยในงานนี้มีผู้สนับสนุนหลักได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุ๊ป) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เเละ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ซึ่งเชื่อมั่นว่าในงานนี้จะเป็นโอกาสให้นักธุรกิจต่างชาติมองที่ประเทศไทยอีกครั้ง

ในตอนท้าย ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่น่าสนใจในโลก โอกาสทางธุรกิจ และอุปสรรค ความท้าทายในโลกปัจจุบัน ซึ่งนายสตีฟ ฟอร์บส์ ได้กล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มุ่งผลสำเร็จ หวังผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าตนต้องดูแลประชาชนทุกคนในประเทศ