"ครูหยุย"ยันร่าง ก.ม.สมรสเท่าเทียมผ่าน ส.ว.ชุดนีแน่นอน

2024-04-05 14:59:10

 "ครูหยุย"ยันร่าง ก.ม.สมรสเท่าเทียมผ่าน ส.ว.ชุดนีแน่นอน

Advertisement

"ครูหยุย"ยันร่าง ก.ม.สมรสเท่าเทียมผ่าน ส.ว.ชุดนีแน่นอน  ชี้เกณฑ์อายุไร้ปัญหาอธิบายได้ด้วยหลักกฎหมาย

เมื่อวันที่ 5เม.ย.67 ที่รัฐสภา นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ส.ว.ในฐานะประธานกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ. .... หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบเวลาในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวว่า ขณะที่ร่างดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ทางกมธ.หลายคณะได้ศึกษาล่วงหน้าในร่างที่เทียบเคียงกัน อาทิ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ร.บ.อุ้มบุญ พ.ร.บ.คู่ชีวิต และ พ.ร.บ.รับบุตรบุญธรรม เป็นต้น เมื่อวุฒิสภาบรรจุเข้าที่ประชุม ตนก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้ง่าย แต่หลังจากฟังสมาชิกอภิปรายเลยมั่นใจได้ว่า ส.ว. เกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ จึงมีมติผ่านวาระที่ 1 จากนั้นได้มีการนัดประชุมเมื่อวันที่ 2 เม.ย. โดยได้ตั้งตนเป็นประธาน กมธ. รวมถึงแต่งตั้งตัวแทนจากภาคประชาชนในตำแหน่งทุกระดับ และเร่งประชุมให้เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค. โดยมีการนัดประชุมสัปดาห์ละ 2 วัน ซึ่งในรายละเอียดก็ไม่น่าจะมีปัญหา รอเพียงแต่ผู้แปรญัตติซึ่งให้กรอบเวลาไว้ 7 วัน โดยจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. เพื่อในเดือนมิ.ย. จะได้ตรวจสอบรายละเอียดโดยถี่ถ้วน ยืนยันว่าขั้นตอนในวุฒิสภาเสร็จก่อนเวลาเปิดประชุมวุฒิสภาแน่นอน

เมื่อถามว่า จะทันใน ส.ว. ชุดนี้หรือไม่ นายวัลลภ กล่าวว่า คำว่าทันคือภายใต้เงื่อนไขกำหนดเวลาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เราสามารถเปิดประชุมสมัยหน้า ได้ เพียง 3-4 วันเท่านั้น เมื่อเปิดจะขอประธานนำกฎหมายเพื่อเข้าพิจารณาทันที หากไม่แก้มาก เชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรจะเห็นชอบนำขึ้นทูลเกล้าฯ เท่าที่ดูไม่น่าจะมีการแก้อะไรมาก เพราะไม่มีหลักอะไรที่ยาก นอกจากมีความเป็นห่วงว่ากฎหมายจะแก้ทันหรือไม่ ซึ่งได้ปลดล็อกไว้แล้วว่าหากไม่ทันให้รายงานไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในแง่ของเจ้ากระทรวงนั้นๆ

เมื่อถามว่า จากการอภิปรายของ ส.ว. ยังมีความเป็นห่วงเรื่องอายุ และ ศาสนา จะเป็นปัญหาหรือไม่ นายวัลลภ กล่าวว่า ร่างเดิมกำหนดอายไว้ที่ 17 ปี แต่ทางสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้เกณฑ์จากพ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ซึ่งเป็นฐานกฎหมายที่ชัดเจนอยู่แล้ว หากใช้เกณฑ์อายุ 18 ปี จะเป็นสทธิ์ที่คุ้มครองเด็กโดยอัตโนมัติอยู่แล้วจำเป็นต้องขยับอายุขึ้นหรือลง ไม่เป็นปัญหาเพราะสามารถอธิบายได้ด้วยหลักกฎหมายที่มีอยู่ ส่วนเรื่องของศาสนาในกฎหมายไม่ได้บังคับศาสนาใด แต่ละศาสนาก็ปฏิบัติตามภารกิจของท่านไปตามดุลยพินิจ ไม่มีปัญหาในเชิงปฏิบัติเป็นความกังวลมากกว่า แต่เท่าที่คุยในรายระเอียดไม่ใช่ปัญหาเลย

เมื่อถามถึง กรณีที่มีการมองว่าเป็นกฎหมายทิ้งทวนของ ส.ว. ชุดนี้ นายวัลลภ กล่าวว่า ไม่จำเป็นตนรอกฎหมายฉบับนี้มาโดยตลอด ครั้งที่แล้วที่กฎหมายถูกตีตกไปก็เสียใจ ไม่ใช่เรื่องของการทิ้งทวนตนทำงานด้านสังคมมาโดยตลอด รวมถึงยังเร่งให้พิจารณากฎหมายหากวุฒิสภาพิจารณาไม่ทันตกในมือของสว.จะเสียคน อะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมไม่มีอะไรในโลก 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ซัก 80 เปอร์เซ็นต์ ก็ถือว่าสุดยอดในเอเชียแล้ว ฉะนั้นไม่ใช่การทิ้งทวน แต่เป็นกฎหมายที่มาถึงมือเราช้ามากซึ่งตก็ได้เร่งรัดมาโดยตลอด ยืนยันว่ากฎหมายฉบับผ่านทัน ส.ว.ชุดนี้แน่นอน ไม่มีปัญหาไม่ใช้กำหมายที่ยาก เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ ตัวบทไม่มีอะไรยากเป็นเพียงการแก้ประโยค สามี ภรรยา เป็นคู่สมรส แก้ชาย หญิง เป็นบุคคล เป็นเพียงการแก้ถ้อยคำเท่านั้นเอง