"ทุเรียนป่าละอู" ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่แล้ว

2024-04-04 16:20:48

"ทุเรียนป่าละอู" ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่แล้ว

Advertisement


ายอำเภอหัวหินชี้"ทุเรียนป่าละอู" ออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีที่แล้ว เหตุอากาศร้อนอบอ้าวแดดแรง 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.67 ที่ห้องประชุม สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์นายสมคิด จันทมฤก ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จังหวัด ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) โดยมีกระบวนการส่งเสริม คุ้มครอง ดูแลรักษามาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดให้แก่สินค้า จึงมีคำสั่งที่ 8749/2566 ลงวันที่ 9 ต.ค.6 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานและพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นคณะกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด การรับรองคำขอจดทะเบียน หรือคำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัด รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน หรือคณะอนุกรรมการ ซึ่งสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วมี 2 ชนิดได้แก่ "ทุเรียนป่าละอู" และ "มะพร้าวทับสะแก"และสินค้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน 2 ชนิดคือ "ทุเรียนตะนาวศรีคีรีขันธ์"  และ "สับปะรดสยามโกลด์ประจวบคีรีขันธ์"  สินค้าที่อยู่ระหว่างการจัดทำคำขอและกำลังจะยื่นขอจดทะเบียน 1 ชนิดคือ "มะม่วงแก้วพุสามร้อยยอด" ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้รับรองการตรวจสอบคุณภาพ ทุเรียนป่าละอู ประจำปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 226 ราย (เกษตรกร 274 ราย) 

นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน กล่าวว่า  ทุเรียนป่าละอู เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ทรงพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนนำไปปลูกที่ ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน ครั้ง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด ร.ร.อานันท์ ที่บ้านป่าละอู ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2509 จนกลายเป็นผลไม้ที่นิยมปลูกกันในพื้นที่ เมื่อนำมาปลูกในพื้นที่ป่าละอูที่มีความพิเศษบนพื้นที่สูง สภาพอากาศและความอุดมสมบูรณ์ของดิน อีกทั้งเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จึงทำให้ได้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพ มีรสหวาน เนื้อหนา เหนียว เนียนละเอียด สีเหลืองอ่อน เนื้อแห้งมีความมันมากกว่าความหวาน เม็ดลีบเล็ก กลิ่นไม่รุนแรง ได้รับการยอมรับจากผู้โปรดปรานทุเรียนว่ามีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์ จนได้รับเครื่องหมายสินค้า GI (Geographical Indication) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2557 แสดงถึงแหล่งเพาะปลูกที่เจาะจงแค่ที่ใดที่หนึ่ง เป็นสินค้าเด่นของชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร โดยผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมาย GI ได้แก่ เกษตรกรผู้ผลิตในพื้นที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งได้ร่วมกันรักษาคุณภาพมาตรฐานชื่อเสียงและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนี้เอาไว้

"ขณะนี้ทุเรียนป่าละอูซึ่งติดดอกมาตั้งแต่เดือน ม.ค.67 และจะเข้าสู่ตลาดได้ในช่วงปลายเดือน พ.ค.67 – ก.ค.67 เป็นช่วงเฝ้าระวังปริมาณการให้น้ำอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแดดแรง และสภาวะอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำดูแลต้นทุเรียนมากขึ้น บางส่วนไม่ติดดอก/ร่วง ในปีนี้ คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดประมาณ 2,700 ไร่ จากทั้งหมด 4,000 กว่าไร่   โดยช่วงต้นฤดูปลายเดือน พ.ค.67 จะออกประมาณ 10% ช่วงกลางฤดู กลางเดือน มิ.ย.67 ประมาณ 40% เดือน ก.ค.67 ราว 40% และช่วงปลายฤดูประมาณ 10% ผลผลิตคาดการณ์ว่าจะได้เฉลี่ย 800 กก./ไร่ ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน ในภาพรวมอาจได้น้อยกว่าปี 66"นายพลกฤต กล่าว