รมช.คลังลั่นเดินหน้า "หนองวัวซอโมเดล"

2024-04-04 16:41:01

 รมช.คลังลั่นเดินหน้า "หนองวัวซอโมเดล"

Advertisement

 รมช.คลังลั่นเดินหน้า "หนองวัวซอโมเดล" จัดสรรพื้นที่ คืนสิทธิ์ทำกินให้ประชาชน

เมื่อเวลา 12.50น. วันที่ 4 เม.ย.67 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะกำกับดูแลกรมธนารักษ์ กล่าวชี้แจงในโครงการหนองวัวซอโมเดล จ.อุดรธานี ถึงข้อกังวลที่เป็นห่วงว่ารัฐบาลอาจจะไปใช้งบประมาณของรัฐบาลชุดก่อน มาทำต่อหรือไม่นั้น โครงการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ที่กระทรวงกลาโหมได้มอบพื้นที่กลับคืนมาให้รัฐ เพื่อจัดสรรให้กับประชาชน เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ครั้งล่าสุด 15-16 ปี นานมากแล้วที่ไม่ได้มีโครงการในลักษณะนี้สำเร็จจนกระทั่งประชาชนมีสิทธิในการเข้าใช้ประโยชน์ ถ้าจะถามว่าเหมือนหรือซ้ำไหม รัฐบาลชุดนี้อาจจะไม่ได้ใส่ใจในประเด็นปีกย่อยลักษณะนี้ เราเน้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

รมช.คลัง กล่าวต่อว่า ส่วนการเดินหน้าโครงการนั้น การนำร่องในโครงการนี้สามารถทำสำเร็จไปแล้วได้กว่า 10,000 ไร่ มีพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จำนวนมาก ส่วนโครงการต่อไปที่เราได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว คือจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครพนม และต่อไปอีกหลายจังหวัด ซึ่งกระบวนการเบื้องต้นที่เราทำ ภายหลังจากกองทัพได้ส่งมอบพื้นที่คืน คือการพูดคุยกับประชาชนจำนวนมาก ที่อยู่ในพื้นที่ขัดแย้ง ระหว่างประชาชนกับรัฐ ทั้งเรื่องการบุกรุกพื้นที่ และการพิสูจน์สิทธิ ซึ่งทำให้ประชาชนเสียเปรียบ ถามความคิดเห็นของคนในห้องนี้ว่า ใครไม่อยากให้ที่ดิน มอบสิทธิ์ทำกินให้กับประชาชน ไม่มี แต่ด้วยกลไกของรัฐ และกฎหมาย เป็นไปไม่ได้ ที่อยู่ดีๆ เราจะทุบกระปุกออมสิน แล้วก็แจกที่ดินของรัฐ แจกโฉนด ตัดแบ่งให้ประชาชนทุกคน ถามว่าทำได้ไหม ก็ทำไม่ได้ เราต้องใช้กลไกที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ในระยะกลาง และระยะยาว