การไฟฟ้าเทียนจินสร้างความมั่นใจ หนุนไฟฟ้าในไร่แตงโม

2024-04-03 18:10:55

การไฟฟ้าเทียนจินสร้างความมั่นใจ หนุนไฟฟ้าในไร่แตงโม

Advertisement

ปักกิ่ง, 3 เม.ย. (ซินหัว) -- เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทสเตต กริด เทียนจิน อิเล็กทริก พาวเวอร์ (State Grid Tianjin Electric Power Company) ได้สนับสนุนการทำไร่แตงโมช่วงฤดูใบไม้ผลิในเทศบาลนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน ด้วยการรับรองแหล่งจ่ายไฟที่เพียงพอและมีเสถียรภาพ

บริษัทฯ ได้ประสานงานกับรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อรับข้อมูลโดยรวมของการทำไร่และการชลประทานช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตลอดจนตรวจสอบและเฝ้าสังเกตหม้อแปลงและสายไฟในพื้นที่ชนบท เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายไฟในช่วงเวลาสำคัญนี้จะมีเสถียรภาพ

บริษัทสเตต กริด เทียนจิน อิเล็กทริก พาวเวอร์สาขาจิ้งไห่ ผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่อำเภอไถโถว ซึ่งเป็นฐานการปลูกแตงโมที่สำคัญ เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ด้านการใช้พลังงานอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดทำแผนล่วงหน้าเพื่อรับรองแหล่งจ่ายไฟสำหรับการเพาะปลูกและการชลประทาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปยังหมู่บ้านต่างๆ เพื่อตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัย และให้คำแนะนำแก่ชาวบ้านตามความต้องการด้านพลังงานแบบเฉพาะเจาะจง

ตำบลตงจี๋ถัวในเทียนจินวางแผนปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูงกว่า 7,000 หมู่ (ราว 2,916 ไร่) และเพิ่มพื้นที่ปลูกแตงโมในปีนี้ บริษัทสเตต กริด เทียนจิน อิเล็กทริก พาวเวอร์สาขาสาขาหนิงเหอ จึงได้ให้บริการแบบรายบุคคลแก่ผู้ผลิตทางการเกษตรขนาดใหญ่จำนวน 108 รายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ทั้งยังมีการปรับปรุงระบบบริการให้เป็นดิจิทัล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพบริการ

(เรียบเรียงโดย Li Shimeng, Xinhua Silk Road, https://www.xinhuathai.com/silkroad/428235_20240403 , https://en.imsilkroad.com/p/339442.html)


(ภาพโดยบริษัทสเตต กริด เทียนจิน อิเล็กทริก พาวเวอร์: เจ้าหน้าที่ของบริษัทสเตต กริด เทียนจิน อิเล็กทริก พาวเวอร์ แสดงแผนการรักษาพลังงานสำหรับการทำไร่ในฤดูใบไม้ผลิแก่ชาวบ้าน)


(ภาพโดยบริษัทสเตต กริด เทียนจิน อิเล็กทริก พาวเวอร์: เจ้าหน้าที่ของบริษัทสเตต กริด เทียนจิน อิเล็กทริก พาวเวอร์ กำลังสนทนากับชาวบ้านหลังตรวจสอบสายไฟในพื้นที่)