"สมศักดิ์"จ่อชงรายละเอียดโครงการโคแสนล้าน ครม. (มีคลิป)

2024-04-03 16:29:24

"สมศักดิ์"จ่อชงรายละเอียดโครงการโคแสนล้าน ครม. (มีคลิป)

Advertisement

"สมศักดิ์"ประชุม คกก.กองทุนหมู่บ้านไฟเขียวรายละเอียดโครงการโคแสนล้าน กรอบวงเงินสินเชื่อ ธ.ก.ส. 5,000 ล้าน  รัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ 4.50 ต่อปี เป็นเวลา 2 ปี เตรียมชง  ครม. เห็นชอบในรายละเอียดหลังรับหลักการไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.67 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี นายกิตติกร โล่ห์สุนทร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายเบญจพล นาคประเสริฐ  ผอ.สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ เข้าร่วมประชุม ที่ทำเนียบรัฐบาล

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ได้พิจารณาเรื่องสำคัญ คือ การส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ เพื่อเป็นการเติมรายได้ และช่วยให้สมาชิกมีเงินเพียงพอในการใช้หนี้ พร้อมเป็นการส่งเสริมต่อยอดอาชีพ เช่น โครงการโคนำร่องที่เลี้ยงวัวธรรมดา ก็สามารถพัฒนาสายพันธุ์เป็นโคต่างประเทศได้ โดยเป็นการอัพเกรดจากโคธรรมดา เป็นโคพรีเมี่ยม ด้วยการผสมเทียม ซึ่งจะนำน้ำเชื้อสายพันธุ์ต่างประเทศ ไปผสมกับโคธรรมดา จะได้ลูกออกมาเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศ 50% จากนั้น ก็ให้ผสมพันธุ์ต่อไปเรื่อยๆ เป็น 75% และเมื่อเกิน 80% ขึ้นไป โคของเราก็จะกลายเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นชอบ โครงการสัตวบาลอาสา  เพื่อจะเป็นผู้ช่วยปศุสัตว์ ในการลงพื้นที่ไปช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ ในการผสมเทียม เพราะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาจไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีสัตวบาลอาสา

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการโคแสนล้านนำร่อง ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการโคแสนล้านนำร่อง ภายใต้กรอบวงเงินสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จำนวน 5,000 ล้านบาท และรัฐชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่ง ธ.ก.ส.เป็นหน่วยงานตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากรัฐ จำนวน 450 ล้านบาท โดยดำเนินโครงการรวมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งกำหนดให้ปลอดดอกเบี้ย 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 มีดอกเบี้ย ปีที่ 4 ต้องจ่ายคืนเงินต้น 50% พร้อมดอกเบี้ย และปีที่ 5 จ่ายคืนทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯเห็นชอบแล้ว ก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

"ข้อสรุปที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯเห็นชอบนั้น เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการโคแสนล้าน นำร่อง เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา แต่มอบหมายให้ตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาในรายละเอียด ทั้งอัตราดอกเบี้ย งบประมาณ และกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งเมื่อคณะทำงานได้ข้อสรุป จึงนำเข้ามาให้ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯเห็นชอบตามขั้นตอน ก่อนจะเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของโครงการต่อไป" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว