"ศิริกัญญา"คาด 3 แหล่งที่มาเงินดิจิทัลวอลเล็ต

2024-04-03 16:19:11

"ศิริกัญญา"คาด 3 แหล่งที่มาเงินดิจิทัลวอลเล็ต

Advertisement

"ศิริกัญญา"คาด 3 แหล่งที่มาเงินดิจิทัลวอลเล็ต "จุลพันธ์" ให้รอฟัง 10 เม.ย.  แถลงชัดเจน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.67 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่า มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการมา 5รอบแล้ว โดยเฉพาะเรื่องแหล่งที่มางบประมาณ ดูแล้วที่มางบประมาณโครงการรอบนี้น่าจะมาจาก 3 แหล่งคือ 1.งบกลางปี2567 ใช้วิธีการออกพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรืองบกลางปี โดยกู้ชดเชยขาดดุลจนเต็มเพดานอีก 100,000แสนล้านบาท และอาจโอนเปลี่ยนแปลงงบกลางอีก 40,000ล้านบาท 2.เบ่งงบรายจ่ายปี2568 เพิ่มอีก 150,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้ 3.กู้ ธ.ก.ส.  210,000ล้านบาท แต่อาจต้องตีลังกาตีความว่า จะปล่อยกู้เพื่อนำมาจ่ายเป็นเงินดิจิทัลให้เกษตรกรหรือครัวเรือนของเกษตรกรได้หรือไม่ ก็ไม่รู้จะเดาผิดหรือไม่ ตอนนี้รัฐบาลเลือดเข้าตา จากเดิมเคยพายเรือในอ่าง ตอนนี้กำลังจะออกทะเลไปไกล เงิน 5 แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้ก็มาจากการกู้อยู่ดี แต่เป็นการกู้ที่อาจทำให้ถูกกฎหมายได้ ส่วนแอปพลิเคชั่นที่ระบุใช้  "แอพเป๋าตัง" ทราบว่า ธนาคารกรุงไทยจะไม่ทำให้ อาจต้องมีแอพฯของตัวเอง โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปศึกษา ต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้น ไม่รู้ระบบจะเสร็จสิ้นทันไตรมาส4ปีนี้หรือไม่ ถ้าไม่เสร็จก็เลื่อนออกไปอีก ทำให้ชวนคิดรัฐบาลมีประสบการณ์บริหารประเทศมาก่อนจริงหรือไม่ การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดแสดงให้เห็น ไม่มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เริ่มต้น ขายผ้าเอาหน้ารอดไปแต่ละวัน หากเป็นไปไม่ได้จะเกิดความเสียหาย โมเมมตันหรือพายุหมุนทางเศรษฐกิจจะไม่เกิดขึ้น เกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนเกิดขึ้น

ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช. คลัง ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ วาระอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ต่อประเด็นความชัดเจนของโครงการเติมเงินดิจิทัลวอลเลต ตามที่น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลอภิปราย ว่า ตนขออย่าคาดเดาในรายละเอียดที่เตรียมแถลงรายละเอียดวันที่ 10 เม.ย. เนื่องจากจะสร้างความสับสน อย่างไรก็ดีนโยบายที่กำลังดำเนินการนั้น อยู่ระหว่างการแก้ไข ทั้งนี้ยินดีที่จะถูกตรวจสอบเป็นระยะและพร้อมรับฟังความเห็นที่เป็นประโยชน์ โดยตนเชื่อว่าเมื่อครบวาระของรัฐบาล และตัดเกรด หวังว่าจะได้เอ ส่งการบ้านให้ประชาชน 

นายจุลพันธ์ ชี้แจงด้วยว่าเรื่องดิจิทัลวอลเลตนั้นยอมรับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายมิติ ทั้ง จำนวนคนเข้าสู่โครงการ แหล่งเงิน เพราะต้องเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายและข้อเสนอแนะของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเดินหน้าที่เป็นประโยชน์ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เปลี่ยน 5-6 ครั้ง ตามที่อภิปราย เพราะบางอย่างที่รายงานต่อสภาฯ และตามที่สิ่งที่อภิปรายไปนั้นเป็นการคาดเดา ไม่ใช่มาจากคณะกรรมการดิจิทัลวอลเลต หรือนายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ หรือ ตน อย่างไรก็ดีการประชุมของคณะกรรมการฯ นั้น เชื่อว่าจะมีกลไกลที่ทำให้เดินหน้าได้ตามกรอบของกฎหมาย อยากให้ลดการคาดเดาลงเพราะอีกไม่กี่วัน 10 เม.ย. จะแถลงให้ชัดเจน ผมพูดไม่ได้วันนี้ เพราะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ หากพูดเท่ากับชี้นำไม่ถูกขั้นตอน รอไม่นานและไม่อยากคาดเดา หากผิดต้องหน้าแตกอีก ไม่จำเป็น ผมรอให้ชัดเจน เพื่อจบและสมบูรณ์ 

นายจุลพันธ์ ชี้แจงต่อประเด็นนโยบายซอฟพาวเวอร์ ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ว่า มีกลไกรัฐบาลกลั่นกรองโครงการเร่ิมต้น ดูคำขอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง , สภาฯ , กลไกติดตามกำกับใช้จ่ายงบประมาณ ถือเป็นกลไกตามระเบียบที่มีศักยภาพ ทำงานติดตามการใช้งบประมาณได้ ดังนั้นอย่าติดป้ายว่าทับซ้อนหรืทุจริตใดๆ แต่ภาครัฐ นายกฯ และครม. ไม่ละเลยจะติดตามใกล้ชิดต่อไป