อย. เตือน "ทรามาดอล" ใช้ผิดอันตรายถึงตาย

2024-04-03 13:27:57

อย. เตือน "ทรามาดอล"  ใช้ผิดอันตรายถึงตาย

Advertisement

อย. เตือน "ทรามาดอล"  เป็นยาอันตราย มีผลข้างเคียงถึงชีวิตหากใช้ผิดวัตถุประสงค์ 

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.67 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงพบมีการนำยาทรามาดอลหรือที่เรียกว่ายาเขียวเหลืองมาใช้เพื่อให้เกิดอาการเคลิบเคลิ้ม มึนเมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเตือนด้วยความห่วงใย เนื่องจากยาทรามาดอลเป็นยาอันตรายที่ใช้ในกรณีมีอาการปวดรุนแรง ซึ่งการนำยาทรามาดอลมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง ง่วงซึม หากได้รับยาเกินขนาด ระบบหัวใจและหลอดเลือดจะล้มเหลว เกิดอาการชัก และระบบหายใจทำงานช้าลงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ดังนั้น การใช้ยาทรามาดอลจึงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เท่านั้น และเป็นยาที่กำหนดให้ขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่ได้รับอนุญาตและต้องมีเภสัชกรแนะนำการใช้ยา โดยไม่จ่ายยาให้กับผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และจ่ายในปริมาณที่เหมาะสมไม่เกิน 20 เม็ดต่อครั้ง และห้ามจำหน่ายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี ทั้งนี้ หากร้านขายยาใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตขายยาเป็นเวลา 120 วัน สำหรับเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จะส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ โดยมาตรการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้ยาทรามาดอลในทางที่ผิด

เลขาธิการ อย. กล่าวต่อว่า  ยาทรามาดอลเป็นยาที่มีประโยชน์ และยังมีความจำเป็นกับผู้ที่ต้องใช้ยานี้ ซึ่งในร้านยาจะมีเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการที่ทำหน้าที่จ่ายยาได้อย่างเหมาะสม แต่หากร้านยาใดฝ่าฝืนกฎหมายจะมีโทษตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบร้านขายยาที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ที่ www.fda.moph.go.th  และหากพบผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยหรือไม่ได้รับอนุญาต สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Email:1556@fda.moph.go.th Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ ตู้ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ