"เอส แอนด์ พี" ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการไม่ทอดซ้ำ"

2024-04-03 11:28:23

"เอส แอนด์ พี"  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ  "โครงการไม่ทอดซ้ำ"

Advertisement

"เอส แอนด์ พี"  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ  "โครงการไม่ทอดซ้ำ" เพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดย คุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธรรมรัตน์ ประยูรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด  คุณกลอยตา ณ ถลาง รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร  พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ เลิศทัศนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการวิศวกรรมและโลจิสติกส์ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน (ซ้ายสุด) โดย เอส แอนด์ พี ได้ร่วมพิธีลงนามเข้าร่วม โครงการไม่ทอดซ้ำ  ในฐานะองค์กรที่ส่งต่อน้ำมันใช้แล้วผ่านโครงการทอดไม่ทิ้ง เพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) เอส แอนด์ พี ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพของอาหาร และความปลอดภัยของผู้บริโภค ในกระบวนการการปรุงอาหารประเภททอดจะมีการกำหนดอุณหภูมิที่เหมาะสม และคุณภาพของน้ำมันที่ใช้ทอดจะมีค่าโพล่าร์ไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อควบคุมให้ร้านอาหารเอส แอนด์ พี ดำเนินงานตามมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา


เอส แอนด์ พี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงและความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อการเติบโตควบคู่กับสังคมอย่างมั่นคงสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามคำมั่นสัญญาของบริษัทที่ว่า Healthier Family, Happier World ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆ นี้