จีนพบฟอสซิลปะการัง บ่งชี้ "ภูเขาในวันนี้ คือทะเลในอดีต"

2024-04-03 11:05:42

จีนพบฟอสซิลปะการัง บ่งชี้ "ภูเขาในวันนี้ คือทะเลในอดีต"

Advertisement

อู่ฮั่น, 2 เม.ย. (ซินหัว) — คณะนักวิจัยของจีนค้นพบซากฟอสซิลปะการังจำนวนมาก ซึ่งมีอายุราว 350 ล้านปี ในอำเภออวิ๋นซี มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของประเทศ โดยซากฟอสซิลปะการังเหล่านี้บ่งชี้ข้อสันนิษฐานที่ว่าครั้งหนึ่งเทือกเขาฉินหลิ่งเคยเป็นทะเลขนาดใหญ่มาก่อน

รายงานระบุว่าซากฟอสซิลปะการังที่ค้นพบเป็นปะการังมากกว่า 10 สายพันธุ์ จากยุคดีโวเนียน (Devonian) ซึ่งมีความเก่าแก่ 359-419 ล้านปี กระจายครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภออวิ๋นซีกว่า 300 ตารางกิโลเมตร

จ้าวปี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟอสซิลบรรพชีวินวิทยา สังกัดสถาบันธรณีวิทยามณฑลหูเป่ย กล่าวว่าการค้นพบทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าพื้นที่เทือกเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภออวิ๋นซีเคยเป็นแนวปะการังในยุคโบราณกาล

จ้าวเสริมว่าพื้นที่อวิ๋นซี ต้าเหลียง ซึ่งเป็นจุดขุดพบซากฟอสซิลปะการัง จัดเป็นทิวเขาสาขาสำคัญของเทือกเขาฉินหลิ่ง ทอดยาวจากตะวันออกสู่ตะวันตกระหว่างมณฑลหูเป่ยและมณฑลส่านซี มีความยาวรวม 60 กิโลเมตร และเป็นเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศระหว่างสองมณฑล

อนึ่ง ยุคดีโวเนียนถือเป็นช่วงเวลาก่อกำเนิดแนวปะการังที่มีความสำคัญมากที่สุดของโลก