มท.ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 26,126 ราย มูลหนี้ลด 1,023 ล้าน

2024-04-03 00:05:06

มท.ไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบสำเร็จ 26,126 ราย มูลหนี้ลด  1,023 ล้าน

Advertisement

ปลัด มท. เผยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ 26,126 ราย มูลหนี้ลด  1,023 ล้าน 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนให้ประชาชนที่มีความประสงค์ให้ทางราชการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีประชาชนมาลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 153,400 ราย กระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งให้ทุกจังหวัด อำเภอ เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่องด้วยการเชิญเจ้าหนี้และลูกหนี้มาเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ได้รายงานข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วประเทศ มีจำนวนลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 43,923 ราย สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 26,126 ราย มูลหนี้ลดลงรวม 1,023.172 ล้านบาท และมีกรณีที่เจ้าหนี้-ลูกหนี้มีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ได้ส่งต่อเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ดำเนินคดีแล้ว 383 คดี โดยมีจังหวัดที่สามารถเชิญเจ้าหนี้ ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ได้มากที่สุด 5 ลำดับ คือ 1.สงขลา 4,378 ราย 2.นครศรีธรรมราช 3,698 ราย 3.นครสวรรค์ 2,669 ราย 4.ศรีสะเกษ 2,890 ราย และ 5.นครราชสีมา 2,269 ราย ซึ่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้มาพบปะพูดคุยกัน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นคนกลาง และหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามผลภายหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประสบความสำเร็จครบทั้งกระบวนการต่อไป