นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้าน

2024-04-02 17:50:41

นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 ตั้งเป้ารายได้ท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้าน

Advertisement

นายกฯ แสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 ตั้งเป้ามีรายได้จากการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้าน ระบุ 3 - 6 เดือนต่อจากนี้ จะมี World event ทยอยเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลังแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ต่างประเทศ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม  ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รมว.วัฒนธรรม พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รมช.คลัง และผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วมงาน โดยมี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวแนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

นายกฯ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ Thailand Tourism 2025 ตอนหนึ่งว่า การเป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวของภูมิภาค หรือ Tourism Hub ถือเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่รัฐบาลมุ่งนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกมิติ โดยในปีนี้รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.5 ล้านล้านบาท และจะทวีเพิ่มมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป ด้วย 5 กลยุทธ์สำคัญ การยกระดับ Experience ของการท่องเที่ยวไทยในทุก Touchpoint การโปรโมท Soft Power ด้วยเรื่องราว (Story) ที่ดึงดูดใจผ่านการนำเสนอ 5 Must Do in Thailand การกระจายการท่องเที่ยวเชื่อมสู่เมืองใกล้เคียงที่เป็นเมืองน่าเที่ยว หรือ Hidden Gems การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภูมิภาค CLMV โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง และการเป็นศูนย์กลาง Event ระดับโลกตลอดทั้งปี พร้อมให้ความสำคัญกับคุณภาพทางการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับปริมาณจำนวนนักท่องเที่ยว และการร่วมมือบูรณาการทำงานกันของทุกฝ่าย จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นฟันเฟืองสำคัญในการสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต้องการมาเยือน

นายกฯ ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ขอฝากให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกหน่วยงาน รวมถึงภาคประชาชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดี ให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงประเทศไทย จนถึงก้าวสุดท้ายที่เดินทางออกจากประเทศไทย โดยในปีนี้ประเทศไทยจะจัดงานใหญ่คืองาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 หรือมหาสงกรานต์ World Water Festival 2024” ซึ่งจะเป็นการจัดงานระดับ World-class event ในประเทศไทย ขอให้ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานครั้งนี้ ให้เป็นการเริ่มต้นปีแห่งการท่องเที่ยวได้อย่างยิ่งใหญ่ และเชื่อว่าอีกประมาณ 3 - 6 เดือนข้างหน้านี้ จะมี World event ทยอยเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ด้าน น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 1 เม.ย.67 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 9.4 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ จะช่วยจุดพลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย “IGNITE TOURISM THAILAND” สู่ Tourism Hub ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากขึ้น พำนักในประเทศไทยนานขึ้น และใช้จ่ายมากขึ้น ให้ประเทศไทยเป็นที่หนึ่งของการท่องเที่ยว ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทุกภาคส่วน ซึ่ง 5 กลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยจุดพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ได้แก่ การยกระดับประสบการณ์จะโปรโมทการท่องเที่ยวไทยในทุกมิติ และสร้างความประทับใจตลอด Customer Journey ด้วยการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยก่อนการเดินทาง (Before Trip) ให้ข้อมูลครบถ้วนหลากหลาย ทำโปรโมชันกับพันธมิตรให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ในทุกมิติ และระหว่างการเดินทาง (During Trip) จะให้ข้อมูลสำคัญกับนักท่องเที่ยวตั้งแต่บนเครื่องบิน เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการในสนามบิน และสร้างความประทับใจด้วยมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวที่มีมาตรฐาน ความพร้อมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสถานที่ ตลอดจนสร้างความน่าสนใจของเส้นทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดและพร้อมรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ (Tourism for All) และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงด้วย 1155 Call Center ซึ่งจะเป็น one-stop service เชื่อมต่อตำรวจท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยกระดับ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) ในการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยว โดยภายในระยะเวลา 3 เดือนจะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไม่ต้องรอคิวนานที่สนามบิน ยกระดับมาตรฐานโรงแรมทั่วประเทศพร้อมโปรโมชันที่พัก เปิดมาตรการ Free Visa ให้หลากหลายประเทศ ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และดูแลความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ และภายในระยะเวลา 6 เดือนจะปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดเก็บภาษีนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมระดับโลกให้แล้วเสร็จ และอำนวยความสะดวกให้มี VAT Refund ในหลายจุด

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อไปว่า 5 สิ่งที่ต้องทำในประเทศไทย คือ ชูเอกลักษณ์ไทย หรือเสน่ห์ไทย ด้วยการนำเสนอเรื่องราวและเพิ่มมูลค่าด้วยการนำจุดแข็งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย ได้แก่ Must Beat มวยไทย เปิดประสบการณ์แม่ไม้มวยไทย 4 ภาค และต่อยอดมวยไทยสู่การออกกำลังกายแบบ Cardio ในฟิตเนส Must Eat อาหารไทย ต่อยอดครัวไทยสู่ครัวโลก พร้อมนำเสนอ 77 อาหารถิ่น 77 ขนมไทย ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของคนในแต่ละพื้นที่ Must Seek วัฒนธรรมไทย สร้าง Story บนเส้นทางศรัทธาเพื่อดึงดูดความสนใจ รวมถึงวัฒนธรรมสายมูที่กำลังโด่งดัง Must Buy ผ้าไทย ร่วม Co-branding กับแฟชั่นดีไซเนอร์ระดับโลกให้ผ้าไทยเป็น Fashion Item ที่ทุกคนหลงใหล และ Must See โชว์ไทย นำเสนอทั้งรูปแบบไทยและ Thai Contemporary ให้เป็นที่ประทับใจของคนทั่วโลก