"ไทย - ลาว" จับมือลดจุดความร้อน หมอกควันข้ามแดน

2024-04-02 17:48:28

"ไทย - ลาว" จับมือลดจุดความร้อน หมอกควันข้ามแดน

Advertisement

"ไทย - ลาว" จับมือลดจุดความร้อน หมอกควันข้ามแดน ฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือเพื่อลดจุดความร้อนและหมอกควันข้ามแดน ระหว่างไทย-ลาว (Kick off Workshop Thai-Lao PDR Cooperation: Hotspot and Transboundary Haze Pollution Reduction) ณ นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ สถาบันวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาว


น.ส.ปรีญาพร กล่าวว่า ประเทศในภูมิภาคแม่โขง มีจำนวนจุดความร้อนเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือน พ.ย.และในบางวันมีจุดความร้อนรวมมากกว่า 10,000 จุด ซึ่งกว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาพปกติยังต้องใช้ระยะเวลานานนับเดือน โดยส่วนใหญ่จะตรวจพบจำนวนจุดความร้อนในพื้นที่ป่า 70% และในพื้นที่เกษตรกรรมและอื่นๆ ประมาณ 30% วันนี้จุดความร้อนที่ตรวจพบจากภาพถ่ายดาวเทียม ประเทศไทยมีจำนวน 2,493 จุด และ สปป.ลาว จำนวน 3,759 จุด ประเทศไทย ได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มาถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ กระทรวงต่างประเทศ รวมทั้งเจ้าเมืองและเจ้าหน้าที่เมืองห้วยทราย ต้นผึ้ง และปากทา แขวงบ่อแก้ว และไชยะบุรี ของ สปป. ลาว จำนวนมากกว่า 70 คน ในการจัดทำมาตรการและนโยบายการแก้ไขปัญหาแบบกำหนดเป้าหมาย มุ่งเป้าให้เกิดผลในพื้นที่ที่มีการเผาไหม้ซ้ำซากทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร และมลพิษอากาศที่เกิดจากกิจกรรมในพื้นที่เมือง รวมถึงการเน้นเรื่องการสื่อสารสาธารณะ ที่ต้องทันสมัย ต่อเนื่อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลจากความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศในวันนี้ จะเป็นการป้องกันสาเหตุการเผาในที่โล่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากต้นน้ำ เพื่อไม่ให้เกิดหมอกควันข้ามแดน และลดปัญหาฝุ่นละอองทั้งในประเทศไทยและ สปป. ลาว อย่างยั่งยืนต่อไป