"หมอยง"ชี้ไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำอาจมาจากไวรัสเห็บหมัดเป็นพาหะ

2024-04-02 17:07:03

"หมอยง"ชี้ไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำอาจมาจากไวรัสเห็บหมัดเป็นพาหะ

Advertisement

"หมอยง"ชี้ไข้สูง เกล็ดเลือดต่ำ อาการคล้าย "ไข้เลือดออก" แต่ไม่ใช่   แต่เป็นโรคที่เกิดจากไวรัส  มีตัวนำเป็นเห็บ หมัด ไรอ่อน ของหมา แมว และเชื่อว่าน่าจะอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะด้วย

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเพจ Yong Poovorawan ระบุว่า ไข้สูงและมีเกล็ดเลือดต่ำ อาการคล้ายไข้เลือดออก แต่ไม่ใช่ ไข้เลือดออก  อาการไข้สูงแล้วมีเกล็ดเลือดต่ำ ส่วนใหญ่จะให้การวินิจฉัยว่าเป็นไข้เลือดออก หรือกลุ่มโรคที่นำโดยแมลง แต่ความจริงโรคไข้สูงและมีเกล็ดเลือดต่ำ ที่รายงานจากศูนย์ของเรา เป็นศูนย์แรกที่รายงานในรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งถอดรหัสพันธุกรรมของไวรัสที่ก่อโรคนี้ ในผู้ป่วย 3 รายที่อยู่ในกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกของประเทศไทย และยังพบผู้ป่วยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก และเชื่อว่าพบได้ทั่วไปในประเทศไทย 

โรคนี้ชื่อว่า Severe Fever with Thrombocytopenic Syndrome โรคนี้พบมากในประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น มีการกล่าวว่านำโดยเห็บ โดยเฉพาะเห็บของกวาง หรือสัตว์ในปศุสัตว์ สำหรับประเทศไทยทีมเรารายงานไว้อย่างละเอียด และได้ทำการศึกษาในวงกว้าง พบได้ในหลายภาคของประเทศไทย โรคเกิดจากไวรัส ที่มีตัวนำเป็นเห็บ หมัด หรือไรอ่อน ของหมา แมว และเชื่อว่าน่าจะอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะด้วย 

อาการที่พบจะมีไข้สูงมาก และมีเกล็ดเลือดต่ำลักษณะอาการคล้ายไข้เลือดออกมาก แต่ไข้อาจจะยาวนานเป็นสัปดาห์ได้ ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่มีวิธีการตรวจอยู่ทั่วไป ในกรณีที่สงสัยทางศูนย์เรา ยินดีรับคำปรึกษาและตรวจให้ ตามสิทธิ์และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ขอบคุณเพจ Yong Poovorawan