​ครม. ไฟเขียวยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์ 11 – 17 เม.ย.

2024-04-02 15:05:13

  ​ครม. ไฟเขียวยกเว้นค่าผ่านทางช่วงสงกรานต์  11 – 17 เม.ย.

Advertisement

 ​ครม. ไฟเขียวยกเว้นค่าผ่านทางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 หมายเลข 9 ช่วงเทศกาลสงกรานต์  11 – 17 เม.ย.

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า  ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 00.01  น. ของวันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย.67 ถึงเวลา 24.00 น.ของวันพุธที่ 17 เม.ย.67 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางบนทางหลวงพิเศษในช่วงเทศกาลดังกล่าว  ทั้งนี้ จะทำให้ภาครัฐสูญเสียรายได้ค่าผ่านทาง จำนวน 190,493,826 บาท โดยคาดการณ์ปริมาณจราจรช่วงการดำเนินมาตรการดังกล่าวประมาณ 5,110,485 คัน อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่า จำนวน 285,786,300 บาท ซึ่งประเมินจากมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถและมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง