"ประพันธ์"แนะฝ่ายค้านต่อยอด ส.ว.อภิปราย

2024-04-02 14:35:18

 "ประพันธ์"แนะฝ่ายค้านต่อยอด ส.ว.อภิปราย

Advertisement

"ประพันธ์"แนะฝ่ายค้านต่อยอด ส.ว.อภิปรายทั้งปม "ส.ป.ก.-สตช.-ดิจิทัลวอลเล็ต-พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล"

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67 ที่รัฐสภา นายประพันธ์ คูณมี ส.ว. กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ของสภาผู้แทนราษฎร ว่า ถือเป็นการทำหน้าที่ของ ส.ส.ที่ทำตามหน้าที่และบทบาทตามรัฐธรรมนูญ ถ้าเขาทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แม้การอภิปรายจะไม่มีการลงมติแต่มีประเด็นสำคัญหลายเรื่องที่ ส.ว. ได้อภิปรายไปแล้ว เช่น 1.ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เปลี่ยนเป็นโฉนด การจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลชุดปัจจุบัน น่าจะมีปัญหา ทั้งที่ผิดกฎหมาย และส่อไปในทางทุจริตในหลายเรื่อง ซึ่งตนเชื่อว่าข้อมูลที่ตนอภิปรายไปใน มาตรา 153 เป็นการนำร่องไปก่อนแล้ว ส.ส.ก็คงจะได้ไปทำการบ้านต่อแน่ๆ เพราะมีประเด็นที่ส่อไปในทางที่ไม่สุจริต และมีการออกระเบียบที่ผิดกฎหมาย

นายประพันธ์ กล่าวต่อว่า 2. เรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) น่าจะเป็นเรื่องร้อน ซึ่งเรื่องนี้ตนคิดว่านายกรัฐมนตรีคงจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ เพราะเป็นประธาน ก.ตร. ปัญหาคงไม่จบอยู่แค่เรียก ผบ.ตร. และรอง ผบ.ตร. เข้าไปประจำสำนักนายกฯเท่านั้น เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่อไปในทางทุจริต และผิดกฎหมาย ฉะนั้น การรับเงินหรือรับส่วย การไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์เป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย จึงอยู่ที่ท่าทีของนายกฯว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่คิดว่าตอนนี้อยู่ที่ว่าฝ่ายค้านถ้าทำงานเข้มแข็ง ก็ต้องเจาะลึกในเรื่องนี้เพื่อชี้ให้ประชาชนเห็นว่าทำให้เกิดความเสียหายในการบริหารราชการบ้านเมืองอย่างไร

นายประพันธ์ กล่าวว่า 3.เรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 4.การเจรจาคืนที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชา หากผู้อภิปรายเชื่อมโยงไปให้เห็นว่าคนในรัฐบาลนี้มีอะไรไปเกี่ยวข้องกับผลประโชชน์ได้เสีย ที่ทำให้ประเทศชาติเสียหาย หรือเสียประโยชน์หรรือไม่ ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะพื้นที่ทับซ้อนจริงๆ มีอยู่ไม่กี่กิโลเมตร แต่ถ้าเอาอาณาเขตของเราไปตีความจนกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อน และเอาไปเจรจากันก็จะเกิดความเสียหายกับประเทศมหาศาล เพราะพื้นที่นี้เป็นพื้นที่บริเวณเดียวที่มีแหล่งน้ำมันจำนวนมาก ไม่เหมือนอ่าวไทยที่มีแก๊สเป็นหลัก น้ำมันมีน้อย ส่วนประเด็นอื่นๆในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งตนคาดหวังว่าการอภิปรายของสส.จะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ และความเอาจริงเอาจังในการอภิปรายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จนรัฐบาลต้องนำไปปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของประเทศชาติต่อไป