กมธ.ชงสอบกระบวนการตั้งเลขาธิการ กสทช. ล่าช้า

2024-04-02 16:32:34

กมธ.ชงสอบกระบวนการตั้งเลขาธิการ กสทช. ล่าช้า

Advertisement

กมธ. ไอซีทีวุฒิสภาชง  "สำนักนายกฯ -ป.ป.ช.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน" สอบกระบวนการตั้งเลขาธิการ กสทช. ล่าช้ากว่า 3 ปี 

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.67  ที่รัฐสภา พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์ ส.ว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา กล่าวถึง กรณีที่ได้ศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2533 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และนำเสนอรายงานการเลือกเลขาธิการ กสทช. เพื่อให้วุฒิสภา ดำเนินการพิจารณาเมื่อวันที่ 1 เม.ย.67 ว่า การตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาพิจารณาศึกษาไม่ได้เป็นการตรวจสอบ และยืนยันไม่ได้ก้าวก่าย กสทช.โดยได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้ว พบว่า ตามมาตรา129 และ 185 ของรัฐธรรมนูญ กำหนดให้กรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้

พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ กสทช. เกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ตรงกัน ระบุว่าผลการศึกษา พบว่ามี 2 ความเห็นเกี่ยวกับการตั้งเลขาธิการ กสทช. คือ ประธาน กสทช. เห็นว่าเป็นอำนาจในการแต่งตั้งโดยประธาน และมีผู้เห็นด้วย 3 เสียง ส่วนความเห็นว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรกลุ่ม มี 4 เสียงเห็นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการเลือกในสอดีต ส่วนกระบวนการตั้ง เลขาธิการ กสทช.ที่ล่าช้ามากว่า 3 ปี นั้นเห็นว่า ตำแหน่งดังกล่าวมีความสำคัญ การที่ไม่เร่งพิจารณาถือเป็นการทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. เสียหาย เพราะเป็นองค์กรดูแลคลื่นความถี่ได้ผลประโยชน์จากคลื่นความถี่จึงกระทบต่อการทำงาน   

ด้านนายประพันธุ์ คูณมี รองประธานอนุ กมธ. กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.63 ที่นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ลาออก และตั้งรักษาการมาจนปัจจุบัน เกือบ 4 ปี ดังนั้นนายไตรรัตน์ ทำหน้าที่รักษาการเกือบครบวาระแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ วุฒิสภาเห็นว่า จะเกิดความเสียหายต่อประเทศและประชาชน หลายโครงการเดินหน้าไม่ได้  ดังนั้นจะเสนอรายงานไปถึงหน่วนงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ ป.ป.ช.และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ดำเนินการร้องศาลตามขั้นตอนต่อไปได้ รวมถึงไปยัง กสทช. ด้วย