"วราวุธ" นำทีม พม. ติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้นายกฯ -ครม.

2024-04-02 11:30:57

 "วราวุธ" นำทีม พม. ติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้นายกฯ -ครม.

Advertisement

 "วราวุธ" นำทีม พม. ติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้นายกฯ และ ครม. รณรงค์วันผู้สูงอายุแห่งชาติ  วันแห่งครอบครัว ประจำปี 67 เผย 5 เม.ย. จัดงานใหญ่ดาราดังจากหนังหลานม่าร่วม

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 67 ที่ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุม ครม. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตัวแทนผู้สูงอายุ เข้าพบนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เพื่อติดเข็มกลัดดอกลำดวนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567  โดยนายกฯ กล่าวขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ พร้อมกับร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และตัวแทนผู้สูงอายุด้วย 

นายวราวุธ ให้สัมภาษณ์ถึง กิจกรรมติดเข็มกลัดดอกลำดวนให้แก่ ครม. ว่ากิจกรรมดังกล่าวเพื่อแสดงสัญลักษณ์สื่อความหมายถึง การยกย่อง ให้เกียรติในคุณค่า และประสบการณ์ชีวิตของผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกภาคส่วน แสดงความรัก ความเอื้ออาทร ความผูกพัน และให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มาติดดอกลำดวนให้แก่ ครม. นั้น ประกอบด้วยผู้บริหารของกระทรวง พม. และผู้สูงอายุจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 


รมว.พม.กล่าว่า ดอกลำดวน เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เพราะต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดี และมีดอกสีนวล กลิ่นหอมเย็นนาน กลีบแข็ง ไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนผู้สูงอายุที่คงคุณธรรม ความดีงาม ไว้ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกหลาน นอกจากนี้จะมีการจัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เม.ย.นี้ ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ตามแนวคิด "ผู้สูงวัยศูนย์รวมใจของครอบครัว" เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว เนื่องด้วยวันที่ 13 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันที่ 14 เม.ย.ของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุแห่งชาติและผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม และระดับจังหวัด รวมไปถึงยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและเครือข่ายที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวและคนทุกวัย การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย ในการก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว

นายวราวุธ กล่าวด้วยว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้สูงอายุแห่งชาติ  รางวัลด้านผู้สูงอายุและครอบครัวประเภทต่างๆ และในงานดังกล่าว จะมีการนำเสนอวิดิทัศน์สารจากนายกรัฐมนตรี และ วิดิทัศน์แนวคิด  "ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว"  นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอวิดิทัศน์ผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2567, เสวนาแลกเปลี่ยนทัศนะของผู้สูงวัย โดยนักแสดงจากภาพยนตร์ เรื่อง “หลานม่า” และคนรุ่นใหม่จากเพจ  ตายายสอนหลาน , การเปิดตัวโรงเรียนครอบครัว: พื้นที่เรียนรู้สำหรับครอบครัวทุกช่วงวัย, การแสดงความสามารถทางดนตรีของผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย  มีการจัดแสดงบูธต่างๆ เช่น นำเสนอประวัติผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2567 บูธของหน่วยงานภาคีเครือข่าย บูธการให้บริการสำหรับผู้สูงอายุและคนทุกช่วงวัย บูธแสดงสินค้า การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายมุมมอง