ชวนต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ 1 – 5 เม.ย.

2024-04-01 11:45:03

ชวนต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ 1 – 5  เม.ย.

Advertisement

รัฐบาลเชิญชวน ปชช. ต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ ระหว่าง 1 – 5  เม.ย. ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร)

เมื่อวันที่  1 เม.ย.67 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2567 รัฐบาล โดยกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรม "สัปดาห์ให้บริการประชาชน"       โดยขยายเวลาการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (2 ปี เป็น 5 ปี) และต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี เป็น 5 ปี) ที่ยังไม่สิ้นอายุหรือขาดต่ออายุไม่เกิน 1 ปี และอบรม e –Learning หลักสูตร 1 ชม. มาแล้ว สามารถใช้บริการต่อใบอนุญาตขับรถ ระหว่างวันที่ 1 – 5 เม.ย.67 ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 1 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันเวลาดังกล่าว เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. บัตรประชาชน 2. ใบรับรองแพทย์ 3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม4. ผลการอบรม e – Learning 1 ชั่วโมง (กรณีต่ออายุ 5 ปี เป็น 5 ปี) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 โทร. 0 2271 8426 หรือช่องทาง Facebook : สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 หรือ Facebook : ส่วนใบอนุญาตขับรถ สขพ.5