สพฐ.ยันเด็กมีที่เรียนครบทุกคนก่อนเปิดเทอม

2024-03-31 13:42:20

สพฐ.ยันเด็กมีที่เรียนครบทุกคนก่อนเปิดเทอม

Advertisement

รองโฆษก สพฐ.  ขอผู้ปกครองอย่ากังวลใจ  เด็กมีที่เรียนครบทุกคนก่อนเปิดเทอม

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.67 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ในการติดตามความคืบหน้าการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ได้ดำเนินการรับสมัคร สอบและคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ ในห้วงเดือน ก.พ.- มี.ค. ของทุกปี และในปี 2567 นี้ ปรากฏว่ามีผู้ปกครองจำนวนมากแสดงความกังวลว่าบุตรหลานจะไม่มีที่เรียน จากการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ผ่านมา นั้น เลขาธิการ กพฐ. เข้าใจความกังวลใจของผู้ปกครอง และไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้สั่งการให้จัดตั้ง "ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพฐ." ณ อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2288 5839 และมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567  เพื่อให้การช่วยเหลือ ประสานงาน และจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนทุกคน โดยผู้ปกครองและนักเรียนสามารถยื่นความจำนงได้ ด้วยการลงทะเบียนขอรับจัดสรรที่เรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต หรือลงทะเบียนขอรับจัดสรรที่เรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของ สพม. ทุกเขต ตั้งแต่วันที่ทราบประกาศผลการสอบคัดเลือก จนถึงวันที่ 2 เม.ย.67 และนักเรียนทุกคนจะต้องมีที่เรียนในโรงเรียนที่ยังมีที่ว่าง สามารถรองรับนักเรียนได้ ภายในวันที่ 5 เม.ย.67 และให้โรงเรียนรับมอบตัว ในวันที่ 6 เม.ย.67 ตามปฏิทินการรับนักเรียนที่กำหนด

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนที่ยังสามารถรองรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ได้ รวมทั้งสิ้น 72 โรงเรียน รวมที่ว่าง 10,269 ที่นั่ง แบ่งเป็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีโรงเรียนที่สามารถรองรับได้ 45 โรงเรียน สำหรับชั้น ม.1 มีที่ว่าง 3,143 ที่นั่ง และชั้น ม.4 มีที่ว่าง 2,565 ที่นั่ง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีโรงเรียนที่สามารถรองรับได้ สำหรับชั้น ม.1 จำนวน 25 โรงเรียน มีที่ว่าง 2,484 ที่นั่ง และชั้น ม.4 จำนวน 21 โรงเรียน มีที่ว่าง 2,077 ที่นั่ง ส่วนในจังหวัดอื่นๆ นั้น สามารถสอบถามไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต เพื่อทราบข้อมูลโรงเรียนและจำนวนที่ว่าง และแจ้งความจำนงขอรับจัดสรรที่เรียน เพื่อให้ สพม. ดำเนินการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนทุกคนต่อไป

"สพฐ. ได้เน้นย้ำกำชับให้ทุกเขตพื้นที่กำกับดูแลกระบวนการคัดเลือกนักเรียนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตามข้อห่วงใยของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ที่ต้องการให้การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมถึงการจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ยังไม่มีที่เรียนด้วย จึงขอให้ผู้ปกครองคลายความกังวลใจ และเชื่อมั่นว่า สพฐ. จะดำเนินการจัดหาที่เรียนให้บุตรหลานของท่านได้ ให้เด็กมีที่เรียนครบทุกคน ครบถ้วนทุกพื้นที่ก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ที่จะถึงนี้" รองโฆษก สพฐ. กล่าว