อุตุฯชี้ 29 - 30 มี.ค. อากาศร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

2024-03-29 09:40:28

อุตุฯชี้ 29 - 30 มี.ค.  อากาศร้อนถึงร้อนจัด  ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ 29 - 30 มี.ค.  อากาศร้อนถึงร้อนจัด ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน  ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ 

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.67 กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชม.ข้างหน้า   ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในระยะนี้ไว้ด้วย ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ในช่วงวันที่ 29 - 30 มี.ค. 67 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 67 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ข้อควรระวัง  ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วยตลอดช่วง โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน