"เพิงพักกระป๋อง" แหล่งพักพิงของผู้คนในกาซา

2024-03-12 11:15:12

"เพิงพักกระป๋อง" แหล่งพักพิงของผู้คนในกาซา

Advertisement

กาซา, 18 มี.ค. (ซินหัว) — พาชม “เพิงพักกระป๋อง” แหล่งพักพิงของผู้คนในเมืองเดอีร์ อัลบาละห์ ทางตอนกลางของฉนวนกาซา โดยเพิงพักแห่งนี้ก่อสร้างด้วยกระป๋องอาหารเปล่าทิ้งแล้วจำนวนมาก ซึ่งถูกจัดวางเรียงซ้อนเป็นกำแพงรอบด้านและมุงหลังคาด้วยใบไม้

(บันทึกภาพวันที่ 17 มี.ค. 2024)