"วี" และ "ทีมงานหงษ์ทอง" ลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านเอื้อพร จ.ชุมพร

2024-03-15 14:50:01

"วี" และ "ทีมงานหงษ์ทอง" ลงพื้นที่ช่วยเหลือบ้านเอื้อพร จ.ชุมพร

Advertisement"CEO วี" และ "ทีมงานหงษ์ทอง" ซื้อข้าวของเครื่องใช้พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กๆ บ้านเอื้อพร จ.ชุมพร เพื่อดำรงชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น

บ้านเอื้อพร จ.ชุมพร เป็นบ้านที่เป็นพื้นที่แห่งความรัก ความอบอุ่น และความปลอดภัย ที่มีเด็กๆ อาศัยอยู่ที่บ้านแห่งนี้เป็นจำนวนมาก ทาง CEO วี และทีมงานหงษ์ทอง ไม่รอช้า รีบเดินทางเข้าไปช่วยเหลือและสนับสนุน ซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้าไปให้บ้านเอื้อพร จ.ชุมพร พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ บ้านเอื้อพร จ.ชุมพร ได้มีกิน มีใช้ ดำรงชีวิตได้สะดวกขึ้น อย่างมีคุณภาพเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป