รวบ 5 ชาวต่างชาติลอบทำงานสถานรับเลี้ยงเด็ก

2024-03-15 11:18:54

รวบ 5 ชาวต่างชาติลอบทำงานสถานรับเลี้ยงเด็ก

Advertisement

เกาะพะงันรวบ 5 ชาวต่างชาติลักลอบทำงานสถานรับเลี้ยงเด็กผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่ 15 มี.ค.67 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเกาะพะงันที่ 16 อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี นายนพดล ขาวมะลิ นายอำเภอเกาะพะงัน บูรณาการร่วม เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตม. , เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว,เจ้าหน้าที่ชุด ปะ ฉะ ดะ กก.สส.สุราษฎร์ธานี,สภ.เกาะพะงัน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจสอบธุรกิจของชาวต่างชาติ ในพื้นที่ อ.เกาะพะงัน เข้าตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กต่างชาติ ที่หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี กุมชาวต่างชาติลักลอบทำงานผิดกฎหมายจำนวน 5 ราย  โดยสามารถผู้กระทำผิดกฎหมายคือ 1.MS.SULI SHULAMITE AVRAHAM อายุ 56 ปี สัญชาติ อิสราเอล แจ้งข้อกล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวจัดตั้งหรือดำเนินกิจการรับเลี้ยงเด็กโดยไม่ได้รับอนุญาต, ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน, รับคนต่างด้าวทำงานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน และเป็นนายจ้างไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่จ้าง  2.MR.ALON JACOB อายุ 50 ปี สัญชาติอิสราเอล แจ้งข้อกล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน


3.MR.DANIEL STEWART อายุ 38 ปี สัญชาติบริติช  กล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน 4.MS.LOUISE CILLIERS อายุ 42 ปี สัญชาติ แอฟริกาใต้  กล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง 5.MS.HLA HLA WIN อายุ 28 ปี สัญชาติเมียนมา กล่าวหาว่า เป็นบุคคลต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่แจ้งให้ทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงานของนายจ้าง และลักษณะงานหลักที่ทำให้นายทะเบียนทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เข้าทำงานกับนายจ้าง จากนั้นได้จัดทำบันทึกจับกุมและนำตัวผู้ถูกจับในคดีนี้พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเกาะพะงัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป